Patrimoniul cultural ilfovean, disfuncţii în conservare, protejare şi valorificare

Colegiul prefectural, convocat pentru 26 noiembrie a.c., a avut pe ordinea de zi ”Raportul cu privire la activitatea desfăşurată de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ilfov pentru protecţia efectivă şi eficientă a patrimoniului cultural, prin respectarea legislaţiei în domeniu și promovarea și punerea în valoare a celor mai importante monumente istorice din judeţul Ilfov».

Prezentarea raportului a fost făcută de către Alexandrina Niță, director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Ilfov (DJC Ilfov), care a vorbit despre continuarea, și în 2013, a aplicării strategiei Direcției, strategie ce urmărește protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, precum şi verificarea respectării legislaţiei specifice domeniului de activitate. Astfel, au fost efectuate 125 de inspecții, împreună cu Poliția Ilfov și Inspectoratul de Stat în Construcții. Controalele au urmărit verificarea respectării reglementărilor legale în domeniu, dar s-au și oferit consultanță și asistență de specialitate pentru obiective/monumente istorice, care au necesitat lucrări de reabilitare, conservare, res­taurare. Printre acestea se numără: consolidarea și restaurarea Bisericii ”Sf. Gheorghe” din Chiajna, construcția pangarului și altarului de vară la Mănăstirea Pasărea, lucrări de reparații și înlocuire acoperiș la Biserica ”Sf. Mihail și Gavril” din Corbeanca, refacerea integrală a pardoselii la Mănăstirea Țigănești, constuire Centru social, clopotniță, altar de vară, împrejmuire parțială teren, înlocuire acoperiș, șarpantă și turlă la Biserica ”Sf. Împărați Constantin și Elena” din Măgurele  și construirea gardului la Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din Afumați, împrejmui­re teren la Biserica ”Sf. Gheorghe” din Ciorogârla sau refacere șarpantă și învelitoare la Biserica ”Sf. Troiță, Sf. Dumitru și Sf. Elisabeta” din Balotești. ”Inspecţiile permanente efectuate de către personalul DJC Ilfov au reliefat disfuncţii în conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional şi au condus la necesitatea aplicării strategiei împreună cu instituţiile active sau responsabile în domeniul patrimoniului cultural. Cauzele acestor disfuncţii sunt: neimplicarea autorităţilor în gestionarea patrimoniului; lipsa de educaţie, nerespectarea legislaţiei; imprecizia inventarului şi evidenţei patrimoniului arhitectural; intervenţii neavizate; lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor; lipsa personalului de control din instituţiile publice şi lipsa specialiştilor. Patrimoniul cultural naţional reprezintă un bun de interes public, fiind o resursă neregenerabilă, ameninţată constant de proiectele de amenajare a teritoriului şi de fenomenul de globalizare”, a declarat Alexandrina Niță.

Clasarea Forturilor!

Un punct extrem de important al raportului a făcut referire la finalizarea inventarierii și clasării patrimoniului național construit și mobil și întărirea mijloacelor de salvare, protejare și punere în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, ca și a siturilor și ansamblurilor urbane și a monumentelor de for public. În acest context s-a făcut trimitere la clasarea unor obiective de interes național ca monumente istorice – aici intrând sistemul de fortificații militare de pe Centura București. Astfel, după ce s-a reușit, anul trecut, la solicitarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, clasarea Fortului 13 Jilava, în acest an au fost clasate Fortul 4 Tunari, Bateria interme­diară 4-5 Tunari și Bateria intermediară 6-7 Afumați. ”Dacă vor fi bani, vor urma și celelalte forturi. În 2014 vom solicita sprijinul financiar al Ministerului Culturii privind întocmirea acestor documentații de clasare”, a declarat Alexandrina Niță, completând cu faptul că, acești bani sunt necesari efectuării releveelor, măsurătorilor etc.

Conacul Oteteleșanu, refăcut în proporție de 90%. Pentru 10% nu mai sunt fonduri!

Restaurarea Conacu­lui Oteteleșanu a fost, de asemenea, un subiect fierbinte. Deoarece, monumentul, construit în 1800 și amplasat în Măgurelele, în incinta fostului Institut de Fizică Atomică, și aflat acum în administrarea Institutului Național de Cercetare – Dez­voltare pentru Fizica Materialelor, ajunsese o ruină afectată grav de cutremurele din 1977,1986 și 1990 și fusese abandonat ca urmare a stării de degradare și a lipsei de fonduri financiare pentru reparații. În 2008 au început discuțiile legate de restaurare, în 2009 s-a aprobat această lucrare, iar din 2012 a început consolidarea. Și, deși este realizată în proporție de 90%, consolidarea nu poate fi finalizată deoarece nu mai sunt bani. După refacere, în incinta clădirii va funcționa un centru de excelență, cu dotări hoteliere, săli pentru seminarii, conferințe etc.

Parteneriat educație – cultură

În vederea educării publicului tânăr pentru consumul cultural, pentru cunoaşterea şi preţuirea patrimoniului cultural, DJC Ilfov a dezvoltat parteneriatul educaţie – cultură printr-o serie de proiecte derulate în comun cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Casa Corpului Didactic Ilfov, şcoli şi licee. Aici pot fi amintite – Ziua Culturii Naţionale – Mihai Eminescu – Simbol al Culturii Naţionale; Unirea Principatelor Române; Dragobetele; Ziua Cucilor; Faza naţională a Concursului Naţional de pictură de icoane „Icoana din sufletul copilului”; Concurs Naţional “Să cunoaştem lumea prin origami”- faza judeţeană;  Olimpiada Naţională “Meşteşuguri artistice tradiţionale” – faza judeţeană; Concurs Judeţean de dans “Flori de mai”; Festivalul EURO MUSIC – concurs interjudeţean de muzică pentru copii; Campanie de informare şi comunicare „Europa – casa noastră” – Promovarea patrimoniului cultural din judeţul Ilfov; Concursul artistic al cadrelor didactice din Ilfov „Colegi la catedră, artişti pe scenă”, dar și Festivalul Judeţean al Preşcolarilor Ilfoveni „Zâmbetul copilăriei” ed. a X- a.

Diplome pentru artiști

La finalul ședinței Colegiului prefectural, participanții la Festivalul Județean de Artă Plastică IF Art 2013 au primit diplome din partea DJC Ilfov. Lucrările de pictură, grafică, sculptură sau iconografie – ale copiilor și tinerilor artiști ilfoveni pot fi admirate la sediul Prefecturii Ilfov (str. Smârdan, nr.3, sector 1, București) timp de o săptămână.