Admitere, sesiunea 2013

Lex et Ordo. Aceasta este deviza Jandarmeriei Române, o instituție cu un prestigiu de necontestat. An de an, noi candidați se înscriu în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, mânați de prestigiul acestei arme. Anul acesta, domnul colonel Bogdan Enescu, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Ilfov, ne-a pus la dispoziție informațiile necesare celor doritori să devină jandarmi.

IJJ Ilfov se află în Bu­curești, pe strada Intrarea Liniei, nr 2-6. Instituțiile de învățământ  la care doritorii se pot înscrie anul acesta pentru a intra în rândurile jandarmilor români sunt:

– Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București – arma jandarmi;

– Școala de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani;

– Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni.

Pentru înscrierea la concursurile de admitere la cele trei instituții de învățământ, candidații tre­buie să îndeplinească ur­mătoarele condiții:

● să aibă cetăţenia română şi domiciliul în Ro­­mânia; 

● să cunoască limba română scris şi vorbit; 

● să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

● să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; 

● să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

● să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; 

● să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 

● să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

● să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; 

● să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

● să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concurs;

● să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală minim 8;

● să nu fi fost exma­tri­culați, pentru abateri dis­ciplinare, dintr-o insti­tu­ție de învățământ;

● să aibă înălțimea de minimum 1,70 bărbații și 1,65 femeile.

Termenul limită de depunere a cererilor și dosarelor pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este până la data de 21 iunie 2013. Pentru școlile de subofițeri, termenul este până în data de 1 august 2013.

Informații suplimentare se pot obține pe site-ul IJJ Ilfov la adresa www.jandarmeriailfov.ro și la telefoanele 021.769.4921, 021.760.32.55 și 021.760.21.64, interior 18614 și 18630.