În urma discuţiilor avute cu mai mulţi legumicultori, s-a constatat că se fac multe greşeli tehnologice, care, din păcate, se perpetuează an de an. Printre acestea se numără fertilizările în exces, nerespectarea rotaţiei culturilor, irigarea neuniformă, aplicarea haotică a tratamentelor fitosanitare, lipsa dirijării microclimatului din sere și solarii.

Stabilirea culturilor și alegerea soiurilor

Un capitol important în procesul de pregătire a viitorului sezon presupune stabilirea culturilor şi, mai ales, alegerea soiurilor şi hibrizilor. Structura culturilor trebuie făcută în funcţie de condiţiile pedoclimatice din zonă (fără a omite posibilele accidente climatice), de cerinţele pieţei, de posibilităţile de valorificare a producţiei etc. Ca-taloagele de seminţe prezintă o ofertă bogată de varietăţi de legume. Alegerea unui soi sau hibrid presupune nu numai orientarea spre parametrii productivi, ci şi o ana-liză a caracteristicilor proprii, rezistenţa la boli şi la dăunători, rezistenţa la condiţiile de stres şi, nu în ultimul rând, cerinţele consumatorilor care, deseori, reproşează că legumele nu mai au gustul specific.

Să ne producem singuri răsadurile

De calitatea răsadurilor depinde în mare parte reuşita culturilor. Este indicat ca fiecare legumicultor să-şi producă răsadul, pe cât este posibil, aceasta fiind o garan-ţie în plus că nu introduce în fermă boli, dar mai ales dăunători de carantină, cum este Tuta absoluta.

 Pentru a avea culturi sănătoase, trebuie inventariate bolile şi dăunătorii care au produs pagube, trebuie distrusă rezerva lor biologică, trebuie efectuată dezinfecţia solului şi a scheletului în spaţiile protejate.

Fertilizare raţională

Lipsa fertilizării sau fertilizarea în exces afectează cantitatea şi calitatea  producţiei de legume. Fertilizarea raţională pe baza analizelor agrochimice este o cale spre succes în legumicultură. Gunoiul de grajd, alături de alte îngrăşăminte organice contribuie la creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei. Folosirea compostului din resturi vegetale şi alte deşeuri menajere de natură organică va reduce necesarul de îngrăşăminte chimice, scăzând şi cheltuielile.

Acestea sunt doar câteva sfaturi pe care trebuie să le aibă în vedere fiecare producător de legume, pentru a avea, în viitor o producție bună și de calitate.