Ministerul de Interne pune în circulație buletinele electronice. Noile documente ce conțin date cu caracter personal, care nu pot fi falsificate, vor fi eliberate începând cu data de 1 aprilie. Documentele au inserate elemente de securizare specifice, care să asigure împiedicarea falsificării și contrafacerii.

Noile cărți de identitate se eliberează începând de marți. Acestea vor fi puse în circulație eșalonat, în termen de 18 luni de la data emiterii primei cărți de identitate. Actul însă, nu este obligatoriu. Cine vrea poate opta pentru buletinul electronic, iar cine nu, pentru cel normal, care va fi asemănător cu cel electronic. Diferența dintre buletinul normal și cel electronic este aceea că documentul disponibil la momentul actual, nu conține elemente precum cip-ul și amprentele titularului care sunt inserate în noul act. Vestea bună este că noile acte nu pot fi folosite de infractori în scopul obținerii de foloase necuvenite. 

Ce conțin cărțile de identitate electronice?

Noile documente cuprind elemente de particularizare și de siguranță, suplimentare față de cele existente la momentul actual. Mai exact, buletinele noi, microcipate includ date precum:

 

 •  numele și prenumele titularului;
 •  C.N.P.-ul;
 •  sexul;
 •  data și locul nașterii titularului;
 •  adresa de domiciliu a titularului; 
 •  semnătura olografă a titularului;
 •  imaginea facială a titularului;
 •  cetățenia titularului;
 •  prenumele părinților titularului;
 •  certificate și certificate calificate;
 •  imaginea facială;
 •  amprentele a două degete. 

Servicii medicale mai ieftine, cu buletinul 

Noile cărți de identitate ne oferă posibilitatea de a beneficia de controale medicale și tratamente în spitalele de stat, fără să plătim sau, achitând sume mai mici. Actele includ printre altele, și date aferente cardului de asigurări de sănătate. Potrivit legislației, „cartea de identitate conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cardului național de asigurări sociale de sănătate (…) precum și elemente de particularizare și de siguranță.”

Așadar, pe lângă datele menționate anterior, buletinul nou va conține și următoarele informații: 

 

 •  numele, prenumele, precum și codul numeric personal ale asiguratului;
 •  codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
 •  medic de familie: nume, prenume, date de contact;
 •  numărul de identificare al cardului național de asigurări sociale de sănătate;
 •  diagnostice medicale cu risc vital și boli cronice;
 •  grupa sanguină și Rh-ul;
 •  acceptul exprimat, în timpul vieții, pentru prelevarea de organe, țesuturi și celule, după deces. 


Datele conținute nu pot fi copiate spre folosire neautorizată 

Buletinele pe care ni le emite Ministerul de Interne, începând de marți, nu pot fi falsificate. Acestea au încorporat un cip dublă interfață, cu contact și contactless. Cip-urile includ microcontrolere integrate, cu posibilitatea de procesare criptografică, memorie internă și au implementate intern măsuri de protecție avansată împotriva accesului neautorizat și a copierii/alterării informațiilor conținute. Toate datele incluse în actele respective vor fi confidențiale.