Peste jumătate dintre gospodăriile din România deţin un calculator cu acces la Internet, iar dintre acestea peste 70% sunt în mediul urban, potrivit datelor anunţate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Astfel, conform rezultatelor anchetei privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, în gospodării, în acest an 55,8% din totalul gospodăriilor din România deţin un calculator acasă.

În profil teritorial nu se remarcă diferenţe mari între regiuni, ponderea acestora situându-se între 50% şi 60% din totalul fiecărei regiuni, cu excepţia Bucureşti-Ilfov, unde aproape trei sferturi dintre gospodării au în dotare calculatoare (74,3%). Cele mai mici proporţii s-au înregistrat în regiunile Sud Muntenia (49,6%), Nord-Est (50,3%) şi Centru (51,3%).

Și tot în profil terito­rial, dar în ceea ce privește conectarea la Internet, gospodăriile din regiunea Bucureşti-Ilfov (72,5%) aveau acces la Internet de acasă, urmată fiind de regiunile Vest, Nord-Vest (58,3% respectiv 56,9%), Sud-Est (51,2%) şi Centru (49,5%). Cele mai mici ponderi ale gospodăriilor cu conectare la Internet se află în Nord-Est (45,7%) şi Sud Muntenia (47,2%).

Cele mai multe gospodării care au optat pentru conexiunile broadband fixe la Internet, în anul 2013, provin din regiunile Bucureşti-Ilfov (16%), Nord-Vest (13,8%) şi Nord-Est (13,7%). Prin in­termediul conexiunilor broadband mobile s-au co­nectat mai frecvent gos­podăriile din Bucureşti-Ilfov (18,6%) şi Sud-Vest Oltenia (15,9%).

Utilizatorii care folo­sesc dispozitive pentru accesarea Internetului din mediul urban au avut un uşor avans faţă de cei din mediul rural, atât la telefoane mobile sau smartphone-uri (62,4% faţă de 59,9%), cât şi la computere portabile (52,8% faţă de 32,6%). La nivelul anului 2013, în profil teritorial, conectarea la Internet cu ajutorul dispozitivelor a fost mai răspândită în regiunile Bucureşti-Ilfov (44,3%), Sud Vest Oltenia (37,1%) şi Nord-Est (32,1%), iar cea mai redusă pondere în regiunea Vest (22,9%).