În luna decembrie a acestui an, atât fermierii cât și apicultorii care au suferit pierderi în urma calamităților produse de fenomenele meteo nefavorabile vor primi despăgubirile promise de către Guvern. Astfel, până la sfârșitul acestei luni, banii vor ajunge în conturile celor care au depus cereri în acest sens.

În ceea ce-i privește pe apicultori, începând cu data de 2 decembrie 2014, se vor plăti sumele aferente schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”. Bugetul alocat pentru despăgubirea crescătorilor de albine se ridică la peste 4,13 milioane de lei. Prin actul normativ emis de Executiv, este stabilită și valoarea sprijinului financiar, după cum urmează: 4 lei/ familia de albine, pentru o stupină de până la 75 familii și 7,5 lei/familia de albine, pentru o stupină cu peste 75 familii. Aceste ajutoare se acordă celor care au depus cereri în acest sens, până la data de 31 octombrie 2014, la direcţiile pentru agricultură judeţene.

Și fermierii vor primi bani

De asemenea, agricultorii ale căror culturi au fost calamitate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile vor fi despăgubiți prin acordarea unui ajutor de minimis. Astfel, conform datelor furnizate către ­MADR, suprafața agricolă totală calamitată s-a ridicat la 141.568, 33 ha. Prin acor­darea acestui ajutor se urmărește reducerea impactului economic asupra continuării activităților agricole ca urmare a pierderilor suferite de către producătorii agricoli din zonele calamitate de grindină, ploi torenţiale, viituri, inundaţii, infiltraţii, vânt puternic, căderi masive de zăpadă și îngheț, manifestate în perioada ianuarie – august 2014.

Data limită de depunere a cererilor la primăriile localităților a fost 7 noiembrie. Plata ajutoarelor se va realiza, într-o singură tranșă, până la data de 31 decembrie 2014.

 grâu, porumb, sorg, floarea soarelui, ra­pi­ță, orz, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaică – 335 lei/ha;

 legume în câmp, pepeni – 610 lei/ha;

 cartof – 700 lei/ha;

 plantații pomicole – 1.200 lei/ha;

 plantații viticole – 500 lei/ha;

 sfeclă de zahăr – 400 lei/ha;

 lucernă, muștar, tutun – 250 lei/ha;

 căpșuni – 300 lei/ha.

Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei întreprinderi unice nu va depăşi suma de 15.000 euro, pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiului financiar res­pectiv şi două exerciţii financiare precedente. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 53.866.842,4 lei.