În urmă cu trei săptămâni, publicația noastră relata despre gravul accident ecologic produs în luna ianuarie a acestui an, în valea Pasărea. Atunci, ca urmare a poluării masive a bălților aflate pe cursul râului Pasărea, mii de pești au murit, provocând pagube însemnate administratorilor acestor bălți.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 443, ediția print

Imediat după producerea acestui eveniment, autoritățile competente din domeniu – AN Apele Române, Garda de Mediu, DSVSA și DSP Ilfov – au efectuat o serie de controale în zona amintită și au prelevat probe de apă și pești care au fost trimise la analiză în laboratoare specializate. În urma acestor analize, s-a născut concluzia că mortalitatea piscicolă a fost produsă de cauze multiple.

Analizele DSVSA Ilfov exclud poluarea cu pesticide

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Ilfov a prelevat probe de apă și de pești de la SC Căprioara (Balta Pasărea), din Ștefănești, și la amenajarea hidrotehnică de la Tunari aparținând de AN Apele Române, înainte și după incidentul ecologic, pe 6-7 ian și 7 februarie, pe domeniul său de competență. Analizele efectuate au scos la iveală faptul că, din punct de vedere microbiologic, nu au fost detectate bacterii și virusuri nocive la pești, iar examenele toxicologice nu au relevat prezența pesticidelor. De asemenea, la examenul anatomopatologic al peștilor, buletinele de analiză vorbesc despre „branhii congestionate”. În schimb, probele de apă au arătat calitatea foarte proastă a apelor de suprafață, în toate punctele de prelevare. Astfel, concentrația de cloruri atinge clasa de calitate III, azotiții – clasa IV, azotați – clasa II, amoniu – clasa V; CCO (Consumul Chimic de Oxigen) -Cr – clasa IV, iar apoi clasa V, la CBO5 (Consumul Biologic de Oxigen), pe o scară de la I la V.

„Creșterea necontrolată a plantelor pe fondul existenței unei cantități mari de amoniu, care este ca un soi de îngrășământ natural, la care se adaugă faptul că suprafața apei a fost înghețată și nu a mai avut loc elibererea în aer a amoniacului, care s-a acumulat sub gheață, credem că pot fi unele dintre cauzele care au provocat moartea peștilor. Un alt factor este și faptul că nu au fost realizate copci în gheața de la suprafața bălților respective, ar putea fi  cauza mortalității piscicole”, este de părere dr. Filaret Brădățan, dir. ex. adj. al DSVSA Ilfov.

„Noi am informat Garda de Mediu Ilfov și Apele Române despre rezultatele analizelor de laborator, iar decizia le aparține. Având în vedere că bolile infecțioase au fost excluse, în urma analizelor, nu suntem puși în situația de a lua niște măsuri” ne-a precizat și dr. Raluca Brumaru, director executiv al DSVSA Ilfov.

Sancțiuni maxime pentru poluatori

La rândul său, Garda de Mediu Ilfov a efectuat verificări în zona localităților Ștefănești, Tunari și Otopeni, la stațiile de epurare ce descarcă ape epurate în valea Pasărea, la cartierul rezidențial Cosmopolis și operatori economici riverani văii superioare Pasărea, precum și în zona platformei aeroportuare Otopeni, cu scopul de a stabili cauza accidentului ecologic de la Balta Pasărea și la amenajarea hidrotehnică din zona podului de la Tunari, pe DJ100, în amonte de bazinul Crețuleasca. În urma acestor verificări, comisarii de mediu au constatat „modificarea culorii apei, mirosul deranjant (de ceapă alterată – n.r.) și mortalitate piscicolă” în zonele vizitate, se arată într-o informare a acestei instituții. Deoarece „mirosul sesizat atât de comisari și sesizat de populație nu era unul specific apelor uzate menajere”, verificările au fost extinse la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), cât și la cei 4 operatori de handling autorizați să execute operațiuni de degivrare și antigivrare. Din datele furnizate de acești operatori s-a constatat utilizarea unor cantități foarte mari de substanțe degivrante, în perioada 24-27.01.2019, când a fost înregistrat fenomenul meteorologic „ploaie înghețată”. Deși normele interzic aceasta, produsele de degivrare au ajuns „în colectorul tip clopot și evacuate în valea Pasărea fără o prealabilă epurare a apelor evacuate”, se afirmă în informarea Gărzii de Mediu. Acest lucru este confirmat și de buletinele de analiză ale operatorului de rețele de apă ­„VEOLIA” și ale Administrației Naționale Apele Române, care „pun în evidență depășiri ale indicatorilor: materii în suspensie, CCO-Cr, CBO5 reziduu filtrabil uscat la 105° Celsius”, potrivit informării amintite.

În urma acestor controale, Garda de Mediu Ilfov a aplicat sancțiuni la doi operatori de handling din cei 4, de câte 60.000 de lei fiecare, precum și CNAB, în cuantum de 50.000 de lei, „pentru faptul că nu a identificat și prevenit riscurile pe care substanțele utilizate în exces le pot avea asupra mediului înconjurător”, mai precizează insti­tuția.

Totodată, controalele efectuate la complexul rezidențial Cosmopolis, au avut drept consecință aplicarea a două amenzi de câte 60.000 de lei societății care operează sistemul de alimentare cu apă și canalizare al complexului, „atât pentru lipsa deținerii autorizației de mediu în calitate de operator rețele apă-canal, cât și pentru evacuarea accidentală a apelor uzate”, se arată în documentul amintit. Astfel, valoarea totală a sancțiunilor aplicate poluatorilor, în acest caz, a fost de 290.000 de lei. Acestor sancțiuni li s-a adăugat și o măsură cu caracter permanent care interzice evacuarea apelor uzate menajere în canalul de desecare Cd 21, aparținând ANIF, și în acumularea Crețuleasca, precum și în alte locuri nepermise.