Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Suma reprezintă avansul pentru SAPS. Totodată, șeful MADR susține că după 1 decembrie vor începe plățile pentru diferența de până la 160 euro/ha.

Ministrul speră, de asemenea, că, până în luna martie se vor achita, integral, plățile pe suprafață. Pentru schema de plată unică pe suprafață (SAPS) aferentă anului 2013, suma alocată României din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA) este 1,403 miliarde de euro, iar cuantumul maxim al plăților este de 139,17 euro /hectar. La această sumă, Guvernul a mai aprobat încă o plată suplimentară de 21 de euro pe hectar din bugetul național, ceea ce ridică subvenția pe suprafață la 160 de euro pe hectar. Totodată, este pentru prima dată când APIA plătește avansul pentru Axa 2, res­pectiv pentru măsurile de agromediu, până în prezent fiind efectuate plăți de 275 de milioane de euro. În cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafață SAPS 2013 au fost depuse un număr de 1.037.427 cereri de plată, pentru o suprafață de 9,8 milioane hectare.

Plăți suplimentare pentru in și cânepă, hamei, tutun și sfeclă de zahăr

Pentru stimularea activității în unele sectoare cu potențial de piață, precum și pentru creșterea suprafețelor cultivate cu in și cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, aceste plăți se suplimentează cu plăți naționale directe complementare specifice, decuplate de producție, astfel:

 in și cânepă pentru fibră — 63,37 euro / hectar;

 hamei — 335,00 euro / hectar;

 tutun — 1279 euro / hectar;

 sfeclă de zahăr — 113,65 euro/ hectar

În cazul diminuării suprafețelor, în urma controalelor APIA, plafonul unitar pe suprafață poate crește, fără a depăși, însă, 3.031.000 euro

Plățile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 1 octombrie 2013.