Începând cu data de 1 august, operatorii economici vor putea retrage de la bancă sume în numerar mai mari decât până acum. Astfel, retragerile nu vor mai fi plafonate la 10.000 de lei pe zi, atât timp cât plăţile se vor face către persoane fizice, stabilește un act normativ publicat, pe 30 iunie, în Monitorul Oficial.

 

Actul normativ care prevede aceasta este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. El a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 488 din 30 iunie, iar cele mai multe dintre prevederile ale acestei OUG au intrat în vigoare la momentul publicării. Totuși, modificările aduse Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări și plăţi în numerar, act normativ care, în prezent, plafonează la 10.000 de lei pe zi toate tranzacţiile în numerar efectuate între firme și persoane fizice, vor intra în vigoare pe 1 august. 

 

Achiziționarea de bunuri și servicii nu va mai fi limitată

Așadar, de la 1 august, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, plafonul-limită de 10.000 de lei pe zi nu se va mai aplica într-o anumită situaţie, respectiv la retragerea de numerar din conturi bancare în scopul plăţilor efectuate către persoanele fizice, astfel încât posibilitatea unor entităţi de a achiziționa bunuri/servicii de la diverse persoane fizice să nu mai fie limitată.

Prin urmare, începând de luna următoare, orice entitate, cu sau fără personalitate juridică (SRL, PFA, II/IF) va putea retrage din contul deschis la bancă o sumă mai mare de 10.000 de lei/zi, atât timp cât plata în numerar va fi efectuată către o persoană fizică și va reprezenta contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, conform legii.

Se evită blocarea unor achiziții

În  motivarea demersului lor, reprezentanţii Finanţelor explică faptul că, în prezent, din cauza plafoanelor de încasări și plăţi, anumite achiziţii de la persoane fizice, ca de exemplu cele de păsări și animale pentru fabricarea produselor din carne sau produse forestiere nelemnoase din flora spontană, ciuperci și fructe de pădure, activități care presupun efectuarea zilnică de achiziții de la persoane fizice, sunt îngreunate și chiar blocate. „(…) în cele mai multe cazuri, operatorii sunt din mediul rural și dețin centre de achiziție în mai multe județe, angajații acestora colectând marfa de la terțe persoane fizice cu care nu au nici un raport juridic și care nu au deschis un cont bancar”, scrie în expunerea de motive anexată documentului lansat de MFP. 

 

O altă prevedere a actului normativ stabilește, totodată, că și organizatorii de nunţi și botezuri vor avea posibilitatea să solicite Fiscului, prin intermediul unei cereri, depășirea plafonului de încasări în numerar de la persoane fizice.