Acţionarii FP propun acordarea unui dividend brut de 0,03854 lei/acţiune pe 2011, aproape dublu faţă de cel pe 2010. Convocatorul comun al adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acţionarilor Fondului Proprietatea (FP) prevede acordarea unui dividend pe 2011 în valoare brută de 0,03854 lei/acţiune.  „Societatea va demara plata dividendelor începând cu data de 29 iunie 2012”, se arată în convocatorul AGA, document în care se propune „aprobarea datei de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004”.