Dacă achiți contribuția la Sănătate, în cazul în care suferi de o boală grea și nu există posibilitatea de a fi supus unei intervenții în clinicile de specialitate din România, poți face operația în spitale din străinătate, fără să plătești sau cel mult, să achiți diferența pe care n-o suportă statul. Însă, tratamentul de care depinde supraviețuirea ta, îl poți efectua doar într-o clinică situată într-un stat membru al Uniunii Europene, în baza unui dosar complet.

Dacă ești bolnav diagnosticat în România, ești pacient european și ai drepturi. Unul dintre acestea este tratarea în centre medicale de specialitate din alte state membre UE. Dar, numai dacă tratamentul respectiv nu poate fi efectuat în țara noastră. Și doar în anumite condiții. “Ca și cetățean european, e bine să știi că autorizarea formularului E 112 nu poate fi refuzată de către Casa de Asigurări de Sănătate, în cazul în care tratamentul respectiv se regăsește printre serviciile medicale acordate în baza legislației care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate din România (pachetul de servicii de bază), dacă acest tratament nu i se poate acorda persoanei în cauză într-un interval de timp necesar în România, luând în considerare starea curentă de sănătate și evoluția probabilă a bolii”, spune dr. Aurelia Isărescu, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov (CAS). 

Cum obții formularul care-ți salvează viața?  

Ca să beneficiezi de tratamentul în străinătate, conform legii, trebuie să primești formularul. “Documentul E 112 va fi eliberat în urma analizei documentației pe care o depui. Mai exact, dosarul medical trebuie să conțină, pe lângă înscrisuri medicale și raportul medical, din care să rezulte diagnosticul și recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului, precum și o confirmare scrisă a unității sanitare din statul membru UE cu privire la disponibilitatea acesteia de a-ți acorda serviciul medical în baza formularului E 112. Reține! Din raportul medical trebuie să rezulte că serviciile de care ai nevoie se regăsesc în pachetul de servicii de bază (decontate de Fondul Național de Asigurări Sociale de Sănătate din România) și faptul că aceste servicii nu se pot acorda în România, în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obținerea tratamentului, luând în considerare starea ta de sănătate și evoluția probabilă a bolii. De asemenea, în raportul medical întocmit de medicul curant trebuie specificat, în mod explicit și argumentat, motivul pentru care serviciul medical nu poate fi acordat într-un interval de timp rezonabil în nicio unitate sanitară din România”, explică dr. Aurelia Isărescu. 

Ce documente trebuie să anexezi la dosar? 

 cererea în original,

 copie a actului de iden­titate sau după caz, a certificatului de naștere, 

 un raport medical care trebuie să conțină recomandarea medicului pentru efectuarea tratamentului în străinătate,

 un document din care să rezulte diagnosticul și faptul că serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat nicăieri în România într-un interval de timp optim,

 precum și o adresă din partea unității medicale din străinătate care confirmă disponibilitatea de a acorda un anumit serviciu medical, 

 serviciile medicale acor­­date în baza acestui document se decontează numai între instituții, pe bază de facturi.

Condițiile impuse de lege 

Documentul ți se eliberează de către reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov (respectiv, instituția la care ești asigurat), în următoarele condiții: 

– dorești să îți transferi reședința într-o țară membră a Uniunii Europene și trebuie să urmezi un tratament început deja în România

– în cazul în care motivul solicitării nu este schimbarea reședinței, ci ai nevoie de un tratament care nu poate fi amânat, dar nici efectuat în România în intervalul de timp necesar menținerii bolii sub control.

 

Actele le depui la CJAS

Toate documentele necesare obținerii acestui formular tre­buie să le depui la Ca­sa Județeană de Asigurări de Sănătate, de unde poți să iei și cererea pentru acest formular.