laserul de la Măgurele

Ministrul Educaţiei, Eca­terina Andronescu, a declarat că proiectul laserului de la Măgurele va reprezenta “calea de creştere a performanţei cercetării româneşti’’ şi şi-a manifestat speranţa că acesta nu va fi direcţionat către un singur domeniu. La conferința Națională a Cercetării și Inovării, ministrul Educației a adăugat: “Sunt con-vinsă că acest mare proiect nu este unidirecţio­nat pentru un singur domeniu. Cred că acest proiect va fi calea de creştere a performanţei cercetării româneşti şi de an-corare a acesteia în aria europeană a cercetării. Acest proiect va aduna nu numai cercetători români, dar şi cercetători din întreaga lume”. Andronescu a mulţumit repre-zentanţilor Comisiei Europene că au aprobat suma de 196 de milioane de euro pentru partea românească a proiectului pentru această etapă. “Ne zbatem cu îngrijorările care vin din cauza resurselor financiare insuficiente. Există o cale a speranţei – cel mai mare proiect de cercetare din România – cel mai mare laser”, a adăugat reprezen-tantul MECTS. Ecaterina Andronescu a mărturisit că are “amărăciunea resurselor puţine în cercetare”, însă a spus că poate în exerciţiul bugetar următor fondurile euro-pene vor ajuta mai mult, cu condiţia ca cei din cercetare să ştie să le atragă. Peste 450 de manageri de cercetare din mediul public şi privat, academicieni, rectori, cer-cetători, înalţi oficiali ai Comisiei Europene, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai industriei din România au participat în perioada 7 – 9 noiembrie la Conferinţa Naţio-nală a Cercetării şi Inovării.