Economie socială: Pro Car SES 8 Societate Cooperativa, incidenta socială în Măgurele

Pro Car SES 8 Societate Cooperativă este o structură de economie socială (SES 8) înființată în cadrul proiectului ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” PROCOR ID POSDRU/173 /6.1/S/14720, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, Beneficiar: Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social, Partener: Health, Safety and Security Consulting.

Pro Car SES 8 Societate Cooperativă funcțio­nează ca o structură de economie socială în Măgurele, Ilfov, având ca principiu de funcționare pe termen lung sustenabilitatea pe piața de profil. Susținerea activității are ca implicații directe acțiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile din comunitatea locală.  În cadrul Pro Car au fost înființate 9 locuri de muncă, dintre care 5 pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Conceptul de economie socială are origini europene şi se referă la întreprinderi ce acţioneză în sectoarele de interes comunitar şi care desfăşoară activităţi al căror profit îl reinvestesc în dezvoltarea afacerii și în interesul comunităţii.

Economia socială este o sursă importantă de locuri de muncă în zonele în care companiile consideră că investițiile lor nu sunt suficient de profitabile. Totodată, este o sursă importantă în crearea de noi locuri de muncă deoarece este mai puțin dependentă de suișurile și coborâșurile ciclului de afaceri și oferă totodată acțiuni de suport persoanelor din grupurile vulnerabile. Mai multe detalii referitoare la activitatea Pro Car Service puteți găsi pe www.procarservice.ro .

INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investeşte în oameni!”

Titlul proiectului: ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” – PROCOR

Beneficiar: Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social

 

ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201