La sala de festivităţi a Casei Corpului Didactic Ilfov din Brăneşti a avut loc ediţia a 4-a a Festivalului judeţean organizat în jurul operei „Marelui Will”, unul dintre cei mai mari poeţi, dramaturgi şi scriitori ai culturii engleze. 

Festivalul a avut două secţiuni, recitare (în limba română şi engleză) şi desen în creion. La secţiunea de recitare au urcat pe scena sălii de festivităţi elevi de la Şcoala gimnazială nr. 1 (structura 2) Jilava, Şcoala gimnazială nr. 1 Brăneşti, Seminarul teologic liceal ortodox „Sfânta Paraschiva” Brăneşti, Şcoala gimnazială nr. 1 Bragadiru, Liceul teoretic „Traian Lalescu” Brăneşti, Liceul teoretic „Ioan Petrus” Otopeni, Şcoala gimnazială nr. 2 Cernica (Tânganu), Şcoala gimnazială nr. 1 din 1 Decembrie, Liceul teoretic „Cezar Nicolae” Brăneşti, Şcoala gimnazială nr. 1 Cornetu.

În faţa unei săli pline ochi de copii, profesori îndrumători şi părinţi, festivalul s-a deschis cu o suită de dansuri medievale interpretate de elevii liceului teoretic „Traian Lalescu” coordonaţi de profesoara Mihaela Barbu.  Costumele închiriate păreau a fi ale lor, atât de bine intraseră în rol, iar mişcările şi muzica au creat o atmosferă minunată pentru ca secţiunea de recitare să poată începe. Juriul, alcătuit din Elena Leucă de la Departamentul de Asistenţă Socială al Primăriei Brăneşti, Elena Andreea din partea comitetului de părinţi de la Liceul Traian Lalescu şi semnatara acestor rânduri, a avut misiunea de a nota de la 1 la 10 tonul, claritatea recitării, prezenţa scenică, expresivitatea, mimica şi gesturile, originalitatea.

Unii elevi s-au descurcat perfect, alţii au avut emoţii şi au uitat textele, unora nu li se citea nimic pe faţă iar alţii au fost complet absorbiţi de sonetele lui Shakespeare. Festivalul este unul dificil atât pentru elevi, cât şi pentru profesorii îndrumători, însă constituie o provocare culturală extrem de interesantă atât la nivel de costume, cât şi la nivel de învăţare şi recitare. Topica deosebită pe care o au scrierile lui Shakespeare implică o foarte bună dicţie atât în limba română, cât şi în engleză. E nevoie de multă lectură în ambele limbi şi aici am recunoscut, prin note, eforturile elevilor şi ale cadrelor didactice. Sonetele lui Shakespeare sunt greu de recitat chiar şi pentru actori, darămite pentru elevii anului 2013 când lectura nu mai face parte din priorităţi. Nu pot să numesc un profesor pentru că toţi cei implicaţi sunt de numit şi de apreciat. Pot şi trebuie să scot în evidenţă, încă  o dată, strădaniile cadrelor didactice ilfovene pentru ca elevii pe care îi au la ore şi la activităţile „extra” să aibă parte de educaţie şi direcţie spre a se desăvârşi ca oameni. (Cristina Bunea)