Util tuturor pensionarilor!

Comisia de dialog social, constituită la nivelul Prefecturii Ilfov a analizat, în cadrul celei mai recente întruniri, modul în care sunt implementate, la nivelul Casei Județene de Pensii Ilfov, o serie dintre cele mai noi prevederi legislative din domeniu.

Lămuririle au fost oferite de către directorul executiv al CJP Ilfov, Pavel Sile, care, pentru început, a făcut referire la noutățile introduse de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și de Legea bugetului de stat pe 2016. Astfel, potrivit celor două, noile cote de contribuţie de asigurǎri sociale sunt:

l pentru condiţii normale de muncă – 26,3%,

l pentru condiţii deosebite de muncă – 31,3%,

l pentru condiţii speciale de muncă – 36,3%.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă, iar cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 5,1% și este inclusă în contribuția individuală de asigurări sociale.

Plafonul maxim al ba­zei de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale reprezintă valoarea corespunzǎtoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 13.405 lei, iar câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016 este de 2.681 lei.

Pentru cazul în care se încheie contracte de asigurare socială, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ este de 938 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei.

În cazul venitului minim lunar asigurat, de 938 lei, cota de contribuție de asigurări sociale de stat este de 247 lei, iar pentru venitul maxim lunar asigurat de 13.405 lei, cota de contribuție de asigurări sociale de stat este de 3.526 lei.

Valoarea
punctului de pensie – 871,7 lei

Legat de pensii, Pavel Sile a făcut referire la valoarea indicelui de corecţie pentru 2016, respectiv 1,09, iar în ceea ce privește cuantumul ajutorului de deces s-au prezentat valori de 2.681 lei – pentru cazul decesului asiguratului sau pensionarului și 1.341 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

În continuare, s-a vorbit despre calculul venitului impozabil lunar din pensii, unde se deduc, în ordine: contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii, care se aplică numai asupra părții de venit care depăşeşte valoarea unui punct de pensie, respectiv 872 lei; suma neimpozabilă lunară fiind de 1.050 lei.

Indemnizaţia socială pentru pensionari este acum de 400 lei, iar cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 698 lei.

Legat de ajutoarele de încălzire, anul acesta, în temeiul HG 951/2015, cuantumul acestuia crește de la 300 lei la 335 lei, pentru fiecare dintre cei 15.957 beneficiari, iar drepturile se achită prin­tr‑un mandat separat.

Majorări pentru grupe de muncă

Alte precizări au vizat aplicarea Legii 192/2015, respectiv a art. 169 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. Legea 192/2015 se referă la creşterea punctajelor anuale realizate de pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50%, pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale;

b) cu 25%, pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

De această majorare beneficiază doar pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au bene­ficiat de majorarea punc­tajelor anuale conform dispozițiilor anterioare care au acordat astfel de majorări (respectiv: OUG 100/2008, Legea 218/2008, art. 78^2 din Legea 19/2000, art. 169 din Legea 263/2010), precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001.

Recalcularea se va efectua din oficiu, în timp de 24 de luni, calculate de la data de 01.01.2016 și nu este nevoie de cerere depusă de beneficiari în acest scop, iar sumele cu titlu de pensie, rezultate în urma recalculării, se cuvin, de asemenea, de la 1 ianuarie a.c..

În situaţia în care, în urma aplicării noilor prevederi, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării.

 

Pentru artiști și creatori…

Legat de indemniza­țiile lunare, în sume fixe, acordate conform Legii 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor in­terpreți sau executanți din România, s-a amintit că, potrivit dispozițiilor HG 905/2015, din noiembrie 2015 s-au indexat cu 7%. Astfel, cuantumul indemnizațiilor lunare, în sumă fixă a devenit 363 lei – pentru artiștii interpreți sau executanți prevăzuți la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii; 272 lei – pentru artiștii interpreți sau executanți prevăzuți la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a II a, eliberat de Ministerul Culturii și 212 lei – pentru artiștii interpreți sau executanți prevăzuți la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a III a, eliberat de Ministerul Culturii.

Apoi, indemnizația lunară prevăzută de Legea 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată. Cum, de la 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 1.250 lei, această indemnizație nu va putea depăși, de la această dată, 2.500 lei.