APIA avertizează că dacă crescătorii de ovine nu sunt atenți la câte oi declară în cererea unică de plată, riscă să rămână fără o parte consistentă din ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) sau chiar să fie excluși de la plată.

Agenția de Plăți poate să taie din subvențiile care li se cuvin oierilor, dacă descoperă, de exemplu, diferențe între numărul oilor declarate în cererea unică și numărul oilor de la stână care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru plata subvenției. Orice nerespectare a criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligații legate de condițiile de acordare a ajutorului sau sprijinului este denumită de APIA neconformitate. Animalele care sunt eligibile pentru acordarea ajutorului se numesc determinate.

Cum sunt calculate sancțiunile

Valoarea ajutorului cuvenit se reduce în baza unui procent calculat prin raportarea numărului de animale cu neconformități la numărul de animale determinate, după cum urmează:

è dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformități şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinat;

è dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformități şi numărul de animale determinat, este mai mare de 3%,  ajutorul se reduce astfel:

lcu 5%, dacă raportul, dintre numărul de animale cu neconformități şi numărul de animale determinat, este mai mic sau egal cu 10%;

lcu 10%, dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformități şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

lcu 15%, dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformități şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

lcu 20%, dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformități şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

l cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea ajutorului național tranzitoriu, dacă raportul dintre numărul de animale cu neconformități şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

Ajutorul național tranzitoriu (ANT) se acordă în sistem regresiv. Dacă anul trecut, oierii au încasat 28,08 lei/cap de oaie, anul acesta cuantumul ajutorului ar putea să scadă la aproximativ 26 de lei/cap de oaie. Ministerul Agriculturii a prevăzut în bugetul pe 2016 suma de 259 de milioane de lei pentru plata ajutoarelor naționale tranzitorii la ovine și caprine.