”Chiar dacă pe par­cursul derulării proiectului s-au făcut schimbări majore în echipele de implementare, nu s-a făcut nici un pas înapoi în drumul spre atingerea obiectivului general și anume, creșterea calității serviciilor specializate de reabilitare și integrare profesională a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în scopul diminuării marginalizării sociale, discriminării și sărăciei, precum și al îmbunătățirii incluziunii sociale a acestora”, a declarat Bogdan Pîntea, director al DGASPC Ilfov.

Concret, în cadrul proiectului cu o valoare eligibilă de circa 2,1 milioane de lei, derulat pe parcursul a doi ani, 240 de persoane (220 de cetățeni români aparținând mino­rității rome și 20 de persoane cu dizabilități) au beneficiat de servicii integrate pentru inserția pe piața muncii – informare și consiliere psihologică și vocațională, dar și participare la cursuri de calificare și recalificare pentru meseriile de măcelar și lucrător în comerț; s-a înființat și dotat Centrul de incluziune socială; s-a realizat un studiu privind nevoile specifice ale romilor în domenii precum noi forme și condiții de reabilitare profesională și metode de lucru cu persoane vulnerabile; dar și un studiu privind impactul și eficiența măsurilor și intervențiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială; s-a realizat o platformă e-learning, instalată și funcțională la acest moment; iar 40 de persoane, din cele 240, plus alte 20 de persoane implicate în activități cu grupuri vulnerabile, au participat la cursuri de inițiere TIC.

Și, trebuie amintit în acest context și faptul că s-au acordat 235 de subvenții celor care au obținut certificate de calificare, în urma participării la cursurile de formare profesională.

Cristina Dobre, expert Comunicare al ANR, a menționat ca dificultăți în derularea proiectului, selectarea grupului țintă, o mare parte dintre cei aleși inițial pierzându-se pe parcurs, gândindu-se doar la banii pe care-i primesc și neînțelegând că, diploma pe care o obțin la finalul pregătirii pentru o meserie este foarte importantă în găsirea ulterioară a unui loc de muncă. Spre exemplu, una dintre obligațiile din proiect este legată de angajarea a 5% din grupul țintă (adică 12 persoane în cazul de față), iar acest criteriu este ușor de respectat în conțiile în care cei care au urmat cursurile știu, acum, o meserie și au și o certificare în acest sens. ”Nu s-a mers pe conservarea tradițiilor romilor. Cei tineri, în special, au dorit meserii care se caută în acest moment pe piața muncii, mai ales că nișa specifică tradițiilor romilor este ocupată deja, existând asociații meș­teșugărești care se ocupă de promovarea și valorificarea tradițiilor rome”, a mai adăugat Bogdan Pîntea. Acesta a atras, însă, atenția asupra apariției unei categorii noi de persoane – cele dependente de diplome – care urmează diferite cursuri și apoi nu reușesc sau nu doresc să se angajeze.