Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat proiectul unei Ordonanţe de Urgenţă privind o serie de măsuri pentru creditarea fermelor familiale. În preambulul proiectului se arată: “Considerăm, ca o prioritate imediată, suportul acordat producătorului agricol, susţinerea şi monitorizarea acestuia, prin programe financiare şi proiecte economice specifice, create şi susţinute la nivel naţional, prin preocuparea instituţiilor statului ce au drept scop eliminarea evaziunii fiscale din ramura agricolă, atât pentru producători, cât şi pentru comercianţi, urmărindu-se o creştere sănătoasă şi corectă a producătorului autohton. (….) În vederea stimulării fermelor de familie, se constituie, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Fondul pentru acordarea de microcredite în agricultură”.

Fondul va putea acorda microcredite de maxim 15.000 euro pentru un beneficiar, în scopul realizării de obiective de investiţii în domeniul agricol, neeligibile pentru finanţarea din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – PNDR, sau pentru obiective de investiţii situate sub nivelul minim de finanţare din PNDR. De asemenea, fondul va putea acorda finanţări fermelor de familie, în valoare de maxim 75.000 euro/beneficiar, pentru asi­­gurarea contribuţiei pro­­­­­­prii la finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul agricol.

Beneficiarii vor mai putea primi sume de până la 25.000 de euro “pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producţiei agricole”. Cei care vor primi aceste microcredite pentru investiţii în agricultură au obligaţia să respecte destinaţiile pentru care au fost acordate microcreditele. Proiectul de ordonanţă se află în dezbatere publică până pe data de 24 mai.