Executivul a făcut publice câteva măsuri din programul de guvernare, pe care dorește să le aplice în cadrul domeniului fiscal-bugetar, atunci când situația economică o va permite. Printre aceste măsuri se numără lărgirea bazei de impozitare, reducerea TVA la produsele agroalimentare, revenirea la TVA de 19% și reducerea CAS la angajator cu 5 puncte procentuale. 

Toate aceste măsuri vor putea fi luate doar în cazul în care cadrul bugetar-fiscal o va permite. Guvernul dorește și simplificarea fiscalității și sporirea competitivității fiscale a mediului de afaceri prin: a) reducerea generală a impozitării; b) lărgirea bazei de impozitare; c) simplificarea sistemului de taxe; d) creşterea colectării veniturilor bugetare; e) reducerea evaziunii fiscale.

În ceea ce privește impozitarea, programul pre­vede păstrarea plafonului de 16%, urmând ca, atunci când condițiile economice o vor permite, să se introducă și cote de impozit diferențiate de 8%, 12% și 16%, stabilite pe grile de venit.

O altă măsură are în vedere alinierea la media europeană a redevenţelor încasate de stat ca urmare a concesionării activelor statului. Totodată, profitul reinvestit în utilaje şi echipamente tehnologice va fi scutit de la impozitare, în măsura în care cadrul fiscal – bugetar o va permite.

Reduceri ale TVA și CAS

Este analizată și extinderea reducerii TVA la alte categorii de produse alimentare de la 24% la 9%. Prin aceasta se are în vedere stimularea  producătorilor interni şi reducerea evaziunii fiscale din zona produselor alimentare.

În privința contribuției pentru asigurări sociale, Executivul și-a propus reducerea acesteia, pentru angajatori, cu 5 puncte procentuale, dar numai în măsura în care cadrul fiscal – bugetar o va permite.

Programul are în vedere și o reducere a cheltuielilor cu birocrația și fiscalitate. În acest scop, Guvernul va desființa une­­le tarife, avize și au­torizații. Prin aceste măsuri, se urmărește, în primul rând, simplificarea cadrului legislativ.

Executivul are în vedere și o creștere progresivă a salariului minim pe economie, astfel încât, până la sfârșitul anului 2016, acesta să atingă valoarea de 1.100 de lei.