Executivul este pe cale de a emite o hotărâre de guvern prin care Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” (ANARZ) va fi reorganizată, iar în locul ei va fi înființată Agenţia Naţională de Zootehnie (ANZ). Noua entitate va fi finanţată integral de la bugetul de stat și va activa în subordinea Ministerului Agriculturii.

ANZ va prelua activitatea şi  personalul ANARZ „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, personalul cu atribuţii de inspecţie în domeniul zootehniei, din cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti. Totodată ANZ va prelua și atribuțiile de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor, cu personalul aferent din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Astfel, ANZ se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile fostei ANARZ, a activităţii de inspecţie în domeniul zootehniei şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor.

Principalele atribuții ale ANZ

a) organizează şi efectuează inspecţia de stat în zootehnie;

b) coordonează şi îndrumă tehnic la nivel naţional exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale şi alte specii de interes zooeconomic;

c) controlează implementarea amenajamentelor pastorale, conform legislaţiei în vigoare, controlează aplicarea corectă a Sistemului de clasificare a carcaselor, efectuează controale la producătorii şi prim cumpărătorii de lapte;

d) efectuează analize, teste şi expertize în laboratoarele proprii, pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;

e) propune MADR proiecte de acte normative pentru transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia naţională pentru domeniul său de activitate, elaborează norme tehnice şi metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;

f) coordonează şi îndrumă tehnic organizarea şi desfăşurarea activităţii de informatizare şi computerizare a reţelei naţionale de zootehnie, administrează bazele de date naţionale din domeniul său de activitate;

g) coordonează activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, organizează şi efectuează activitatea de identificare şi înregistrare a cabalinelor de rasă, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite şi eliberează paşapoartele pentru toate ecvideele;

h) menţine conducerea registrelor genealogice la specii şi rase de animale până în momentul acreditării asociaţiilor sau organizaţiilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;

i) asigură reorganizarea, dezvoltarea şi funcţionarea băncii naţionale de gene animale, pentru menţinerea biodiversităţii genetice, prin recoltare şi depozitare de material genetic de la reproducători valoroşi din populaţiile active şi aflate în conservare;

j) elaborează, redactează şi tipăreşte, cu personal propriu sau prin colaborare Stud Book – ul pentru rasele de cabaline omologate în România, publicaţii tehnice de specialitate şi alte tipărituri şi publicaţii, în domeniul de activitate al Agenţiei;

k) asigură informarea fermierilor şi a potenţialilor beneficiari de programe asupra bunelor practici în zootehnie şi expertiza de specialitate pentru implementare;

l) desfășoară activități delegate de la agențiile de plăți acreditate.