Ultima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov (CJI) a dezbătut pe ordinea de zi 17 proiecte, aprobate ulterior în totalitate. 

Marian Petrache, preşedintele CJI a ţinut, chiar din deschiderea şedinţei, să fie consultaţi consilierii în legătură cu o serie de probleme, în afara celor din convocator. Petrache a propus, de asemenea, iar consilierii judeţeni au fost de acord, ca următoare şedinţă să aibă loc la Murighiol, judeţul Tulcea, în perioada 8-13 iunie, o temă importantă ce va fi analizată atunci fiind aceea a regionalizării.

Proiecte aprobate

Unul dintre proiectele supuse aprobării se referă la contul de execuţie pe anul 2012. Totodată, a fost propusă asocierea CJI cu localităţile 1 Decembrie, Ciolpani, Clinceni, Copăceni, Cornetu, Dărăşti, Domneşti, Grădiştea, Gruiu, Măgurele, Nuci, Petrăchioaia, Tunari şi Vidra, în vederea accesării fondurilor aferente POR CCE 2007-2013, Axa prioritară III – TIC. De asemenea, a fost luată în discuție aprobarea documentației pentru atribuirea prin licitaţie publică a unui imobil din Cernica, aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea CJI. Totodată, a fost propusă și documentația pentru atribuirea prin licitaţie publică, a unui imobil din Periş precum și trecerea din administrarea Căminului pentru persoane vârstnice Periş a unor spaţii aflate în domeniul public al judeţului în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, iar alte spații urmează să fie trecute în administrarea CJI. Au fost luate în discuție și aprobate majorarea capitalului social, cu aport în natură, al SC Apă-Canal Ilfov de către asociatul majoritar CJI. Această majorare se va produce prin transferarea unor utilaje aflate în proprietatea Consiliului Județean către societatea amintită. A fost aprobată și completarea asocierii la ADIA-Ilfov cu localitățile Berceni, Dragomireşti Vale, Ştefăneştii de Jos şi Periş, dar şi atribuirea de denumiri unor străzi din cartierul Henri Coandă, din Voluntari, pentru ca locuitorii să poată porni formalităţile pentru racordare la utilităţi.

Schimbare la Comisie

A mai fost aprobată modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Ilfov, psihologul Luciana Ana Maria Costachi fiind înlocuit cu psihologul Silvia Ioana Timiş. Sediul Comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a fost, de asemenea, mu­tat, într-un spaţiu amenajat în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ilfov.

Şef nou la DGASPC Ilfov

Consilierii judeţeni au apro­bat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind numirea temporară în funcţia de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ilfov, în locul fostului director Adrian Dumitrescu, a lui Bogdan Iulian Pîntea. Noul șef de la Protecţia Copilului are 37 de ani și este absolvent al Facultăţii de Teologie și al Facultăţii de Administraţie Publică. A condus până la numirea sa la șefia DGASPC Ilfov – Serviciul de Integrare Europeană, Programe, Proiecte și Relaţii cu instituţiile din cadrul Direcţiei. A mai lucrat la Poșta Română și a fost șeful Direcţiei de Poștă Ilfov.