Fiecare icoană făcătoare de minuni are un început al “lucrării sale” într-o zi binecuvântată de Dumnezeu, icoana îşi arată puterea. Minunile săvârşite de sfinţii din icoanele făcătoare de minuni nu mai sunt un secret pentru nimeni.

Puterea lor

Ascultând cuvântul Proorocului David care spune: ”minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi”, omul, creştinul aleargă la sfinţi pentru a le cere să le fie ajutor şi mij locitor înaintea tronului PreaSfintei Treimi. Creştinul merge să se  închine la o icoană, pentru tămăduirea sufletului şi a trupului  şi întâlnirea cu sfântul zugrăvit în ea. Acestă întâlnire se face cu mijlocirea harului Duhului Sfânt. Un mare rugător din Grădina Maicii Domnului – Muntele Athos, spune că atunci când simţim dorinţa de a ne ruga unui anumit sfânt, este deoarece acel sfânt, de sus din ceruri deschide către noi o cale de comunicare şi comuniune, dorind să ne fie prieten şi ajutor de nădejde în nevoi, necazuri sau ispite.

Cum să te rogi

Cine apelează la ajutorul tămăduitor al icoanelor făcătoare de minuni trebuie să se roage cu stăruinţă şi credinţă, să-l cinstească pe sfântul zugrăvit în icoană şi să aibă o relaţie sinceră cu el. În România sunt multe icoane care de-a lungul vremii au revărsat harul tămăduirilor împlinind cererile celor care s-au rugat cu credinţă în faţa lor. Dintre acestea amintim: Bucureşti – Icoana Sf. Parascheva de la Biserica Sf. Gheorghe Nou, Icoana Maicii Domnului “Îndrumătoarea”  de la Biserica Mihai Vodă, iar în ţară găsim Icoana Sf. Ana de la Mânăstirea Bistriţa jud. Neamţ, Icoana Maicii Domnului de la Mânăstirea Nicula, Icoana Maicii Domnului de la Mânăstirea Nămăieşti din Argeş, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul de la Mânăstirea Dintr-un Lemn, din Jud. Vâlcea. (Preotul Ioan, Jilava )