Documentația existentă cuprinde date din perioada anului 2005, este incomplet avizată și nu a primit aprobare

Una dintre problemele serioase, ale cărei efecte se fac resimțite la nivel de Inspectorat Județean în Construcții Ilfov este legată de lipsa unui Plan județean de amenajare a teritoriului, cu date actualizate recent, avizat și aprobat. Potrivit inspectorului Dragoș Vodă, datele din Planul Județean de Amenajare a Teritoriului existent,  sunt vechi, din anul 2005.

În aceste condiții, județul se dezvoltă haotic, un exemplu în acest sens fiind, potrivit IJC Ilfov, Popești-Leordeni, ”tipic pentru fenomenul ilfovean”, a spus Dragoș Vodă. ”Între Șos. Olteniței și IMGB au apărut foarte multe probleme. Există foarte multe petiții de la cetățenii din zonă. Spre exemplu, vorbim despre ”drama stradală” a acestui oraș. Există drumuri de servitute, care nu pot fi cuprinse în domeniul public, sau nu îndeplinesc caracteristicile și, de aici, apar tot felul de probleme. Una ar fi – lipsa utilităților, în astfel de condiții”, a spus Dragoș Vodă. Acesta a completat spunând că, și-ar fi dorit ca ședința Colegiului Prefectural (din 23 septembrie a.c. – în care a fost prezentat ”Raportul cu privire la activitatea desfășurată de către Inspectoratul Județean în Construcții Ilfov pentru întărirea disciplinei în construcții, în domeniile performanță energetică a clădirilor, supravegherea pieței produselor pentru construcții și autorizarea executării lucrărilor de construcții”) să se țină pe un șantier, pentru a fi mai ușor sesizate deficiențele cronice din domeniu. Inspectorul a mai vorbit, în acest sens, despre lipsa documentațiilor de urbanism ale localităților. Acestea sunt, de asemenea, depășite, și conțin date culese la nivelul anului 2000. ”Pentru că nu trebuie să omitem particularitatea județului în ceea ce privește migrația. Spre sfârșitul săptămânii, populația se dublează. Iar cei veniți își cer, pe bună dreptate, drepturile, au pretenții și, nu întotdeauna, acestea pot fi rezolvate”, a adăugat Dragoș Vodă.

Referindu-se, de asemenea, la relația dintre autoritățile locale, instituțiile deconcentrate și IJC Ilfov, prefectul județului, Daniel Rășică, a declarat că aceasta este absolut necesară, și a adus ca argument colaborarea pentru managementul situațiilor de urgență, mai ales în probleme de siguranță națională. În acest context, col. Gheorghe Bodolan, șeful Biroului pentru Probleme Speciale Ilfov, a subliniat necesitatea aducerii în legalitate a unor probleme care s-au perpetuat. ”Spre exemplu, linia de fortificații a Capitalei. Sper să o rezolvăm cât mai repede. Vă amintesc că la Tunari s-a cerut, acum un an – doi, demolarea fortului. Am reușit blocarea acestui lucru, dar mai sunt consilii locale unde nu sunt clare actele de punere în posesie. Primarii și Consiliul Județean Ilfov au fost înștiințați”, a declarat Gheorghe Bodolan.

La Prefectură este în lucru Nomenclatorul străzilor, la nivel județean

O altă problemă supusă atenției de către prefectul Daniel Rășică a fost legată de lipsa unui Nomenclator al străzilor din Ilfov. Pentru că, deși ele există la nivelul localităților, unul pentru întreg județul încă nu a fost întocmit. ”Și sunt o groază de modificări, de la an, la an” a spus Rășică, adăugând că a cerut localităților toate datele pe care le au în acest sens, un Nomenclator județean urmând să fie realizat cât mai curând. ”Mai sunt două – trei localități care trebuie să trimită informațiile și, facem noi toate actualizările necesare, la Prefectură”, a explicat prefectul.

Cifre pentru trimestrul II, 2014

Potrivit Raportului pri­vind activitatea des­fășurată de către IJC Ilfov, în trimestrul II al anului 2014 au fost înregistrate 420 de activități efectuate în domeniul calității în construcții, urbanismului, amenajării teritoriului, autorizării executării lucrărilor, pieței produselor pentru construcții și laboratoarelor de încercări în construcții, autorizării laboratoarelor de încercări și a diriginților de șantier și emiteri acordurilor. Aceste activități se raportează la un număr de 1.623 de obiective de investiții care sunt în evidența IJC Ilfov, pe baza comunicărilor făcute de investitori, privind data de începere a execuției lucrărilor de construcții.

Principalele necon­formități constatate au fost legate de introducerea pe piață fără atestarea conformității produsului (sau documentele necesare atestării conformității erau ex­­pirate) – pentru care s-au și aplicat amenzi contravenționale de 5.300 de lei; neconformități privind conținutul dosarului tehnic (lipsa procedurilor de control a producției în fabrică, sau a procedurilor de control incomplete); neconformități privind existența și modul de aplicare a marcajului CE; neconformități privind informațiile ce însoțesc marcajul CE, privind con­ținutul declarației de conformitate/performanță, sau privind Certificatele de conformitate/eva­lua­re a constanței per­formanței.

În total, au fost aplicate 21 de sancțiuni, iar valoarea acestora s-a ridicat, pentru trimestrul II al anului în curs, la 38,36 mii de lei.