Ședința Comisiei de Dialog Social din 5 februarie, desfășurată la sediul Prefecturii Ilfov, a avut pe ordinea de zi prezentarea Raportului cu privire la serviciile pe care Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfov (AJOFM) le oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. La punctul II s-a discutat despre acţiunile întreprinse de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Ilfov, pentru combaterea muncii ”la negru” și identificarea agenţilor economici care folosesc forţa de muncă fără forme legale.

Potrivit prezentării făcute de Iulian Gavrilescu, director adjunct al AJOFM Ilfov, la nivelul judeţului, rata șomajului a înregistrat fluctuații nesemnificative anul trecut, la 31 decembrie 2013 valoarea acesteia fiind de 1.86%. ”Este una dintre cele mai mici rate din țară. De fapt suntem al doilea județ, după Timiș”, a explicat Iulian Gavrilescu.

În cifre exacte, din analiza mediei anuale a ”stocurilor de șomeri”, la sfârșitul anului 2013 s-a constatat o evoluție relativ proporțională în ceea ce privește distribuirea șomerilor indemnizaţi (1.586 de persoane) și cei neindemnizaţi (1.340). Cei mai mulți șomeri ilfoveni sunt bărbați, iar categoria de vârstă vulnerabilă este de 40-49 de ani. Din totalul de 3.191 de șomeri, la finele anului trecut, 2.162 erau absolvenți de învățământ primar, gimnazial sau profesional, 798 absolvenți de liceu sau școală postliceală și 231 de învățământ universitar.

Stimularea ocupării

Serviciile de informare si consiliere profesională au un rol esențial în activitatea desfășurată de serviciile publice de ocupare. Astfel, la nivelul AJOFM Ilfov:

 Au fost acordate servicii de informare și consiliere profesională elevilor din anii terminali ai liceelor ilfovene, în vederea facilitării accesului acestora pe piața muncii. Și se va acorda consiliere și în anul școlar 2013-2014.

 S-au organizat cursuri de formare profesională – 20 de cursuri pentru 7 meserii. Din 261 de cursanți au absolvit 172, restul urmând să termine cursurile în acest an. În termen de un an de la finalizarea cursurilor, 128 de persoane au fost angajate.

 Creditele avantajoase – deși reprezintă o măsură de stimulare a agenţilor economici pentru încadrarea în muncă a șomerilor, nu au fost accesate la nivelul Ilfovului, din lipsa solicitărilor și din cauza stipulărilor din Legea bugetului de stat pentru 2013.

 Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau șomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale și a șomerilor care mai au trei ani până la pensie – a reprezentat o altă facilitate prin care au fost încadraţi 32 de șomeri cu domiciliul în Ilfov.

În ceea ce privește stimularea mobilităţii forţei de muncă, deși au existat 5 propuneri privind încadrarea în 2013, s-a reușit încadrarea unui singur șomer prin schimbarea domiciliului acestuia. Iar acest gen de situaţie se regăsește destul de rar în Ilfov, deoarece de obicei migraţia forţei de muncă se manifestă în sens invers, dinspre alte judeţe, mai puţin ofertante, în ceea ce privește piaţa muncii, înspre judeţul Ilfov.

 Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități nu a mers însă foarte bine, aceste persoane neprezentând la înscrierea în evidenţa AJOFM certificatul privind încadrarea într-o categorie de handicap, mai ales din teama unor posibile discriminări la angajare. Drept urmare, în baza de date a AJOFM Ilfov, în 2013, nu au existat solicitari privind subvenționarea locurilor de muncă pentru această categorie.

 Acordarea serviciilor de asistenţă și consultanţă pentru începerea unei activităţi independente este o altă măsură de stimulare a ocupării forței de muncă. Ea nu a fost accesată de către șomerii ilfoveni în 2013  decât prin intermediul unor proiecte finanţate din fonduri europene, beneficiari fiind entități juridice cu care AJOFM Ilfov a încheiat parteneriate sau protocoale de colaborare.

 Și nu în ultimul rând, medierea muncii reprezintă un serviciu prin care s-au încadrat anul trecut 885 de persoane dintr-un total de 1.194, din care 616 pe durată nedeterminată și 269 pe durată determinată.

Burse de muncă

În 2013 –  atât Bursa Generală, cât și Bursa pentru Absolvenţi s-au desfășurat la Colegiul Economic Viilor din Capitală. La Bursa Generală, numărul solicitanţilor a fost mai mare decât cel al ofertelor, poate și pentru că, deși au fost invitaţi 650 de agenţi economici ilfoveni, au răspuns invitaţiei doar 20. ”Ilfovul este un județ cu o situație specială, de aceea, chiar dacă aceste burse se organizează în aceeași zi, pentru toate agențiile din țară, cea din Ilfov și cea din Capitală ar fi bine să aleagă aceeași locație, măcar. Pentru că așa vor beneficia și ilfovenii de un număr mare de angatori.  Sau, Ilfovul să propună Ministerului Muncii o zi diferită de Capitală, și să găsească o locație adecvată și accesibilă”, a declarat prefectul județului, Speranța Cliseru.

O a treia bursă pentru ocuparea locurilor de muncă, organizată chiar la finele anului trecut de AJOFM Ilfov, s-a adresat tinerilor instituționalizați.

Control la munca ”la negru”

Inspectorul șef, George Gavrilă a prezentat activitatea Compartimentului Relații de muncă din cadrul ITM Ilfov pentru combaterea ”muncii la negru”. Potrivit acestuia, în 2013, în urma controalelor, au fost identificate că lucrau fără forme legale 144 de persoane și s-au aplicat amenzi de 750.000 de lei. 

S-au constatat 6 infracțiuni pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea de contracte individuale de muncă. 

S-au verificat, cu precădere, domenii precum: comerț, construcții, industrie alimentară, pază, ambalare, arhivare sau al spălătoriilor auto. ”Remarc o oarecare evitare a controalelor pe șantierele ridicate pentru lucrări pe achiziții publice. Nu e cazul. Chiar recomand crearea unei divizii speciale pentru verificarea modului în care se lucrează acolo, din punct de vedere al formelor de angajare. Nu vă fie teamă de control, pentru că, munca ”la negru” se practică la toate casele, și la cele mari, așadar”, a declarat Speranța Cliseru. În replică, reprezentantul ITM Ilfov a explicat că, deși ”nu au fost ținte prioritare, acești angajatori nu au fost ocoliți!”. ”Totuși, comparând numărul persoanelor care au prestat activitate fără a avea forme legale de angajare – din 2012 față de 2013, vom observa o reducere a numărului acestora, ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că, cel puțin la nivelul Ilfovului, incidența muncii ”la negru” s-a redus considerabil”, a explicat șeful ITM Ilfov. 

Pentru combaterea fenomenului, la sediul Inspectoratului de Muncă Ilfov a fost amplasată o cutiei poștală pentru sesizări anonime. Evident, există pentru aceleași sesizări și o linie telefonică. ”Strategia de combatere a muncii la negru nu prevede însă acțiuni contra cauzelor care generează fenomenul: nivelul ridicat al taxelor și impozitelor, birocrația excesivă sau lipsa oricărei perspective pentru persoanele aflate la limita subzistenței”, a concluzionat George Gavrilă.