Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos este recunoscută de Biserica Ortodoxă Română ca îndumnezeirea omului, ridicarea lui la viața veșnică. În toate lăcașele de cult din țară și de peste hotare, de religie ortodoxă, după Sfânta Liturghie, au fost săvârșite și slujbe pentru odihna și mântuirea celor ce s-au jertfit pentru apărarea poporului român. 

La Biserica Izvorul Tămăduirii din satul Roșu, comuna Chiajna, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor au fost celebrate într-un mod cu totul aparte. Evlavioși, enoriașii de toate vârstele au asistat la cântările bisericești ample, fastuoase și la cuvântările clericilor, încă de la primele ore ale zilei. “Înălțarea Domnului este cea mai clară dovadă  că omul a fost creat ca ființă veșnică, nu sortită pieirii. Prin Înălțarea Sa la ceruri, omului i se arată unde trebuie să ajungă după moarte și i se deschide calea spre viața veșnică. Așa cum Le-a promis Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, tuturor creștinilor. Hristos S-a ridicat la ceruri pentru a pregăti un loc acolo unde se află El, în slava, bucuria și iubirea Sfintei Treimi, tuturor celor ce cred în El și urmează cuvântul Lui. Prăznuim astăzi eroii neamului ca să realizăm că există o legătură tainică între suferință, moarte, înviere și viața veșnică”, a spus preotul Ioan Ciucă, parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii din Roșu. 

Cea mai fastuoasă cinstire a celor ce s-au jertfit pentru popor 

Spre prânz, credin­cioșii, cu mic cu mare, s-au deplasat împreună cu preoții slujitori și cei trei dascăli ai parohiei, la troița din Roșu. Soborul preoțesc condus de preotul Ioan Ciucă, a comemorat aici ­eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre, închisori apărându-și patria, libertatea neamului și credința strămoșească. Clericii au depus o superbă coroană de flori alcătuită din trandafiri, orhidee, cale, bujori și diverse plante decorative, în amintirea eroilor. Lor li s-au alăturat elevii de la clasele I-V din cadrul Liceului Tehnologic Doamna Chiajna, care au depus o coroană de flori din partea unității de învățământ și a primăriei. După o slujbă emoționantă și un mo­­ment de reculegere la monumentul istoric, micuții au primit jucării, sucuri și alimente din partea parohiei din Roșu. La miezul zilei, mai exact la ora 12.00 fix, au fost trase clopotele tuturor bisericilor din țară, în același timp. A urmat un binemeritat moment de reculegere și masa frățească împărtășită  de preotul pa­­­roh, enoriașilor. 

Preotul Ioan Ciucă, parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii din Roșu: 

“La numai 40 de zile de la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, întreaga ortodoxie prăznuiește Înălţarea Sa la cer, ca o minune sau o biruință a lucrării pământești pe care a încheiat-o pentru noi și pentru a noastră mântuire, arătând în chip deplin dumnezeirea Sa, puterea şi mărirea pe care a avut-o dintru început la Tatăl. Sf. Ioan Gură-de-Aur o numește: “ziua cea mare, cea cinstită și cea luminoasă a Celui Răstignit’’.

Trupul înălțat al Mântuitorului este cel în care am fost ridicați și noi, dar și trupul în care fiecare creștin își vede idealul propriei sale realizări. Înălțarea la cer este idealul fiecărui creștin, mai ales că Modelul Hristos a petrecut în lumea aceasta asemenea nouă și ne-a învățat că: “Înălțarea înseamnă smerenie’’. De pe acelaşi munte, în care Domnul Hristos a suferit în grădina Ghetsimani și S-a smerit înaintea lui Dumnezeu, S-a și înălţat la cer. Pentru că, există o legătură între smerenie şi înălţare. În măsura în care mergem pe calea înălţării noastre, unită cu Înălţarea Domnului Hristos, vom cunoaşte mai bine taina Înălţării. Mântuitorul spune: “de câte ori vei cădea scoală-te și te vei mântui”. Adică, ridică-te la starea dăruită de Dumnezeu, la Chipul Său.”