Părinții vor putea completa online sau la unitatea de învățământ cererile tip de înscriere în învățământul primar, în intervalul 8.00-20.00, de luni până vineri, respectiv 8.00-13.00, sâmbăta, potrivit unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Educației. Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială se vor face între 16 februarie – 6 martie 2015, prevede proiectul.

 Pe 9 martie, va avea loc procesarea, de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip. Între 10 – 12 martie, se va face procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Tot în aceeași perioadă, se vor admite sau respinge cererile la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.

Pe 13 martie, se va face procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție. Iar în zilele de 13 și 14 martie, se vor afișa în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ candidații înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere începe pe 16 martie

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare începe pe 16 martie, prin afișarea la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Între 17 și 27 martie, se vor depune cereri-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară, sau care nu au participat la prima etapă. Tot în aceeași perioadă, se validează cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile copiilor.

Între 30 martie și 2 aprilie, se va face procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Iar pe 3 aprilie vor fi afișate la fiecare unitate de învățământ listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

 

Potrivit proiectului, între 7-10 aprilie se va face centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.