Pentru a obține indemnizație de șomaj, absolvenții instituțiilor de învățământ preuniversitar sau universitar din promoția 2016 trebuie să se înscrie în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov, ca șomer neindemnizat într-o primă fază, în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor.

 Dacă termenul de 60 de zile nu este respectat, prin neprezentare sau prezentare după acest termen, absolvenții instituțiilor de învățământ pierd dreptul de a mai primi ulterior indemnizația de șomaj.

Așadar, liceenii promoția 2016, se pot prezenta la AJOFM Ilfov, pentru înregistrare ca persoane în căutarea unui loc de muncă, ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de somaj, până pe 2 august a.c. Asta deoarece, conform Ordinului Ministrului Educației privind structura anului școlar 2015-2016, cursurile claselor terminale din învățământul liceal s-au încheiat pe 3 iunie 2016.

 

Acte necesare

 

Adeverința de absolvire a claselor terminale trebuie să conțină precizarea exactă a datei absolvirii cursurilor (zi, lună, an), potrivit Ordinului Ministrului Educației Naționale, pentru cei care nu au participat la examenul de bacalaureat sau care nu au promovat examenul de bacalaureat pentru a avea timpul necesar prezentării și depunerii dosarului de șomer neindemnizat la sediul AJOFM Ilfov.

În situația în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat, acesta are în continuare obligația de a se prezenta, de asemenea, la agenție, până la începutul lunii august, deoarece el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal și are situația închisă la toate materiile.

În vederea înregistrării la AJOFM Ilfov, absolvenții trebuie să prezinte: cartea de identitate, original și copie xerox; certificatul de naștere, original și copie xerox; adeverință de la medicul de familie, cu mențiunea ”Apt muncă”; diplomă, certificat de studii, adeverință, după caz, eliberată, în condițiile legii, de una din instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii, original și copie xerox; dosar cu șină.

Informații suplimentare pot fi obținute de la sediul AJOFM Ilfov, aflat în București, sector 4, strada Ruginoasa, nr. 4, tel. 021.332.37.08.

 

Cât timp și ce sumă?

 

 

Indemnizația de șomaj acordată absolvenților promoției 2016 reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Ea se acordă, pentru 6 luni, după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare și consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională).