Institutul “Cantacuzino” va intra într-un proces de reorganizare. Guvernul a aprobat propunerea Ministerului Sănătăţii care prevede împărţirea activităţii unităţii sani-tare în două componente, cea de cercetare/ laboratoare și cea de producţie. Astfel, în ceea ce privește prima componentă, instituţia va putea încheia contracte de cerce-tare atât cu unitatea de producţie “Cantacuzino” S.A., cât și cu alte entităţi interesate în dezvoltarea produselor imunobiologice și cercetare medicală. În ceea ce privește cea de-a doua componentă, este prevăzut a fi înfiinţată, în parteneriat cu S.C. Antibiotice S.A. Iași și va avea ca obiect de activitate producerea vaccinurilor și a altor produse biologice.