În perioada 2 aprilie -31 mai vor avea loc înregistrările copiilor în unităţile de învăţământ preşcolar. Cum în acest an, fiecare grădiniţă va elabora criterii specifice de departajare, dacă vrei să-ţi integrezi micuţul în colectivitate, ar fi bine să ţii cont de calendarul înscrierilor.  Iată ce trebuie să ştii despre cele două etape de înscriere în clasa pregătitoare ce se vor organiza în grădiniţe! 

Etapa I

28 martie – Grădiniţele afişează pe site-urile lor sau pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov informaţiile de care ai nevoie pentru a afla totul despre activitatea grădiniţei, inclusiv criteriile de departajare la înscriere şi cursurile specifice clasei pregătitoare. În cazul grădiniţelor aflate în structura şcolilor, vor fi detaliate informaţii privind programul Şcoală după şcoală şi vor fi postate fotografii ale sălilor în care se desfăşoară cursurile pentru clasa pregătitoare 

 30 martie – 7 aprilie – în fiecare grădiniţă în care se desfăşoară activităţi specifice clasei pregătitoare, vor avea loc evenimente speciale cu prilejul unor “Zile ale porţilor deschise”. Într-o astfel de zi, părinţii şi copiii pot vizita spaţiile în care se vor ţine cursurile şi vor putea discuta direct cu personalul unităţii de învăţământ. 

1-12 aprilie– părinţii copiilor din grădiniţe care vor fi cuprinşi în învăţământul primar în noul an, vor fi informaţi şi consiliaţi. 

1 aprilie– grădiniţele afişează pe site-urile lor sau pe site-ul inspectoratului programul de completare a cererilor tip de către părinţi. 

2-9 aprilie – copiii vor fi evaluaţi psihosomatic pentru a se constata dacă sunt apţi sau nu pentru clasa pregătitoare, evaluarea fiind făcută în prezenţa părinţilor. Tot în această zi se primesc şi rezultatele.   

2-22 aprilie – completarea cererilor tip de către părinţi, în sistem online sau la sediul grădiniţei. Cererile depuse online se validează la secretariatul unităţii, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-20.00. 

23 aprilie – Comisia Naţională de Înscriere în Învăţământul Primar va procesa cererile şi va face repartizările la unităţile de pe raza domiciliului solicitanţilor 

24-26 aprilie – repartizarea copiilor la alte unităţi decât cele arondate domiciliului 

29 aprilie – repartizarea copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea în alte unităţi decât cele de pe raza domiciliului, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri. Tot atunci vor fi afişate locurile rămase libere după prima etapă de înscriere. 

Etapa a II-a

7 mai – afişarea la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile. 

8-17 mai – depunerea cererii-tip de înscriere, la secretariatul unităţii de pe raza domiciliului solicitantului. Documentul poate fi depus şi de cei care nu au participat la prima etapă. Tot în această perioadă va avea loc şi validarea cererilor tip de înscriere.

20-23 mai – procesarea cererilor depuse de părinţi pe baza criteriilor generale date de inspectoratul şcolar  şi a celor specifice de departajare ale şcolii, în limita locurilor disponibile. 

24 mai –  afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare. 

27-31 mai – centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar  a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.