“Audacio et devotio” – Curaj şi devotament! Acesta este sloganul înscris pe ecusoanele de pe braţul lucrătorilor din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Iar de la aceste două comandamente nu se abat nici cei peste 400 de oameni care alcătuiesc Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Codrii Vlăsiei” din judeţul Ilfov. Zilele acestea, mai precis pe 13 septembrie, se împlinesc 164 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, în care 166 de pompieri, conduşi de căpitanul Pavel Zăgănescu, glorioşi îna-intaşi ai celor de la ISU din zilele nostre, au învins o oaste de 5.000 ieniceri turci.

ISU – o structură ­europeană ­modernă și eficientă

Maiorul inginer fizician doctor Irinel Alexandru Precup, prim adjunct al Inspectorului Şef ISU ”Codrii Vlăsiei” Ilfov, este un om volubil, căruia îi place să lămurească cu lux de amănunte orice problemă. Dialogul purtat cu dânsul ne-a lămurit cât de necesar este un serviciu care să gestioneze prompt şi profesionist orice situaţie neprevă-zută şi tragică.  

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a fost înfiinţat în anul 2004, pentru alinierea la standardele europene în domeniu. În fiecare judeţ al României a fost creat câte un inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă, pe osatura deja existentă a unităţilor de pompieri şi a structurilor de protecţie civilă. 

 În Ilfov, la nivelul fiecărei localităţi a fost creat câte un comitet local pentru situaţii de urgenţă, condus de primar şi compus din oameni aleşi de acesta, care pot fi de ajutor în situaţii extreme. Comitetul local realizează prima intervenţie în situaţii excepţionale, urmând ca apoi să colaboreze cu specialiştii ISU ajunşi la faţa locului. 

În Ilfov mai există şi un comitet judeţean pentru situaţii de urgenţă, care intră în funcţiune atunci când este vorba de evenimente nedorite complexe, care cuprind o arie mare din judeţ. Comitetul judeţean este condus de prefectul judeţului, avându-i ca adjuncţi pe subprefect şi preşedintele Consiliului Judeţean. Din comitetul consti-tuit la nivel de judeţ mai fac parte şefii instituţiilor deconcentrate, fiecare ocupându-se de probleme aflate în aria sa de competenţă. Într-o situaţie complexă este nece-sară cooperarea între ISU, poliţie, jandarmerie, Direcţia de Sănătate Publică, eventual Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi altele, după caz. 

La nivelul judeţului este prevăzut aşa-numitul ”Plan roşu” de intervenţii, care intră în funcţiune atunci când, în urma unei situaţii de urgenţă, a rezultat un număr de victime mai mare decât capacitatea de intervenţie a ISU. În astfel de situaţii este necesară intervenţia unor forţe suplimentare, în special din judeţele învecinate, sau, în cazul Ilfovului, din Bucureşti. Timpul mediu de intervenţie pentru echipajele de prim ajutor este de 8 minute în mediu urban şi 11 minute în mediul rural.      

ISU Ilfov desfăşoară, pe lângă intervenţiile în situaţii de urgenţă, şi o intensă activitate preventivă. Aceasta include prezentări în şcoli, întâlniri cu locuitorii judeţului şi cu presa, pliante şi alte materiale informative. Toate acestea, plus – în primul rând – operativitatea şi eficienţa în intervenţii, fac ca ISU să se bucure de o foarte mare încredere în rândul populaţiei.  

Dotări noi, de ­milioane de euro

Prin accesarea unor fonduri europene în valoare de 3,2 milioane euro, ISU Ilfov a înlocuit o mare parte din tehnica veche avută în dotare. Astfel, inspectoratul a fost dotat cu două autospeciale cu apă şi spumă, cu capacitatea de încărcare de două tone, trei autospeciale cu apă şi spumă cu capacitatea de cinci tone, două autospeciale cu apă şi spumă de nouă tone şi două autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea primului ajutor. Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă din Bucureşti şi Ilfov au primit 38 de autovehicule noi pentru intervenţii, în valoare de peste 10 milioane euro. Toate echipamentele au fost achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti Ilfov (ADIBI) şi au fost date în folosinţă gratuit, prin contracte de comodat pe 5 ani, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” al Municipiului Bucuresti si Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Codrii Vlăsiei” – Ilfov. Cele mai multe autovehicule sunt Volvo FL si Volvo FMX, ală-turi de şase autovehicule Opel Movano şi un Iveco Magirus.

Pentru operativitate şi promptitudine în intervenţii, ISU Ilfov are organizate în judeţ mai multe detaşamente şi secţii. 

Detaşamentul de pompieri Otopeni cuprinde două gărzi de intervenţie: Garda 1 Otopeni şi Garda 2 Afumaţi, acoperind un oraş, opt comune cu 17 sate şi o populaţie de circa 85.000 locuitori în judeţul Ilfov, iar în judeţul Ialomiţa acoperă şapte localităţi, cu 20.000 locuitori. Principalele obiective aflate în aria de cuprindere sunt Aero-portul Internaţional Henri Coandă, precum şi depozitele de carburanţi PETROM AVIATION, MOL şi B.P.    

Detaşamentul de pompieri Buftea este compus din Garda 1 intervenţie Buftea şi Garda 2 intervenţie Măgurele, cuprinzând, în Ilfov, trei oraşe şi opt comune, cu o populaţie de circa 150.000 locuitori, în judeţul Giurgiu 16 localităţi cu o populaţie de 30.000 locuitori, iar în judeţul Dâmboviţa cinci localităţi, cu o populaţie de 20.000 locuitori. Principalele obiective sunt depozitele S.C. OMV – PETROM, depozitele S.C. ROMPETROL S.A, Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” din Măgu-rele şi Palatul Mogoşoaia.  

Secţia de pompieri Snagov are repartizat un raion de intervenţie care cuprinde cinci comune şi o populaţie de circa 65.000 locuitori. Principalele obiective din raionul de intervenţie sunt Palatul Snagov, Pădurea Snagov, Mănăstirea Căldăruşani, Mănăstirea Ţigăneşti şi Biserica Vlad Ţepeş. Se intenţionează deschiderea unui punct de intervenţie şi la Dragomireşti.

Pentru aniversarea zilei de 13 septembrie, ISU Ilfov va organiza mai multe manifestări, după următorul program: 11 septembrie, ora 10, la Primăria Buftea va fi pre-zentată o expoziţie de tehnică specifică ISU; pe 12 septembrie, ora 9, la sediul ISU din Otopeni, Calea Bucureşti nr. 222C, va avea loc un simpozion, iar la ora 12, la Chitila, va fi organizat un exerciţiu al lucrătorilor ISU.