Persoanele care au făcut un credit ipotecar şi nu-şi mai pot plăti ratele vor avea la dispoziţie varianta dării în plată, conform legii care a intrat în vigoare vineri, 14 mai. Excepție fac cei care au achiziționat locuința prin programul „Prima casă”. Acestea vor putea alege să cedeze băncii sau instituţiei financiare nebancare imobilul ipotecat şi vor scăpa de toate datoriile pe care le au în baza contractului de credit.

Persoanele care vor putea beneficia de această lege trebuie să fie consumatori persoane fizice, cu credite imobiliare/ipotecare de maxim 250.000 de euro, inclusiv credite de nevoi personale cu ipotecă, cu condiția ca finanţările să fi fost contractate pentru achiziţia, construcţia, extinderea, modernizarea, amenajarea sau reabilitarea unui imobil cu destinaţia de locuinţă sau garanţia sa include cel puţin un imobil cu destinaţia de locuinţă. De asemenea, se aplică şi debitorilor care au fost deja executaţi silit de către bănci, pentru a le fi şterse datoriile rămase.

Care sunt pașii de parcurs

Consumatorul aflat în raporturi juridice cu instituții de credit (bănci), instituții financiar nebancare (IFN-uri) sau cu cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor, trebuie să transmită creditorului o notificare scrisă prin care îl informează că a decis să îi transmită acestuia dreptul de proprietate asupra unui imobil cu destinație de locuință, în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit. Notificarea trebuie transmisă prin intermediul unui avocat, executor judecătoresc sau al unui notar public. Notificarea va trebui, în mod obligatoriu, să conțină detalierea condițiilor de admisibilitate a cererii, prin indicarea următoarelor condiții: ● să arate că părțile contractului de credit se încadrează în cerințele legii dării în plată; ● să indice, concret, valoarea sumei împrumutate, care, la momentul contractării, trebuie să nu fi depășit echivalentul în lei al sumei de 250.000 EURO. ● scopul contractării creditului să fi fost de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinația de locuință sau, chiar dacă a avut un alt scop, creditul să fi fost garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință. ● să declare că nu a fost condamnat, printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea legii dării în plată. Notificarea trebuie semnată în mod personal de către debitor și doar transmiterea notificării trebuie să fie făcută prin intermediul avocatului, executorului judecătoresc sau notarului public.

Dacă banca refuză, poate fi acționată în judecată

„Dacă creditorul nu va respecta prevederile proiectului de lege, debitorul va putea să ceară în instanţă atât stingerea creditului ipotecar, cât şi transmiterea dreptului de proprietate. În acest caz, acţiunea va fi scutită de taxa judiciară de timbru. Cererea va fi judecată cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria din circumscripţia de domiciliu a debitorului. Apoi, hotărârea instanţei va putea fi atacată cu apel, în maximum şapte zile de la comunicare”, spune avocatul Adrian Cuculis. La rândul său, Gheorghe Piperea estimează că, pentru un apartament de circa 45.000 de euro, taxele n-ar trebui să depșească 4.000 de lei.