Comunele care au în derulare proiecte finanţate prin Măsurile 322 sau 125 vor putea solicita decontarea ultimelor tranşe de finanţare pe baza facturilor emise de constructori sau prestatori de servicii.

Ordonanța aprobată de Guvern creează avantaje pentru autoritățile publice locale. Măsura 322 vizează „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, iar Măsura 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. Modificarea dă posibilitatea ca ultima tranșă de plată, având în vedere existența unui avans de 50%, să fie plătită pe baza facturii, iar decontarea sumelor solicitate se va face într-un cont deschis special de beneficar la Trezorerie. În felul acesta, cele aproximativ 800 de comune care au proiecte pe Măsura 322 și alte câteva sute care au programe de finanțare pe Măsura 125 să finalizeze proiectele respective.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, precizează că proiectul care modifică OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, vizează şi deblocarea Programului Operaţional de Pescuit (POP), precum şi capitalizarea fondului de garanţii acordate creditelor solicitate de către beneficiari. Deblocarea va crește gradul de absorbție a fondurilor destinate POP, care în acest moment este de 27%.