Ministerul Fondurilor Europene derulează în prezent procedura de achiziţie a alimentelor destinate persoanelor defavorizate. Ajutoarele pentru aceste persoane vor fi achiziţionate din fonduri special alocate de UE din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD), pe care ţara noastră le atrage prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate. 

Conform documentaţiei de atribuire sunt cumpărate peste 6,6 milioane de pachete care vor fi distribuite unui număr de 3,3 milioane de persoane. Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate a fost transmis oficial Comisiei Europene la mijlocul lunii septembrie a.c. Ministerul Fondurilor Europene estimează că programul va fi aprobat în anul 2014, ceea ce înseamnă că programul trebuie implementat pentru a fi asigurată angajarea sumelor aferente anului 2014 şi a prefinanţării aferente. Valoarea fondurilor UE alocate pentru anul 2014 este de peste 108 milioane de euro. Licitaţia organizată respectă în totalitate prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, care transpune prevederile Directivelor europene în materie.

Ministerul Fondurilor Europene a asigurat o transparenţă sporită a derulării acestei licitaţii prin publicarea documentaţiei atât în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), cât şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În plus, procedura se desfăşoară integral on-line, prin mijloace electronice, fapt care exclude orice intervenţie umană asupra documentelor depuse de operatorii economici.

Fondurile UE alocate României nu sunt folosite în scop electoral, iar orice afirmaţii referitoare la deturnarea acestora reprezintă doar dezinformări şi manipulări cu caracter electoral.