Interviu în exclusivitate

“Cunoaşterea oamenilor cu care lucrez este esenţială în ceea ce fac”, a spus apăsat, de mai multe ori pe parcursul discuţiei, subprefectul judeţului Ilfov, Lilian Onescu. Într-o discuţie lipsită de formalisme inutile, ţinută la biroul său din plin centrul Capitalei, pe strada Smârdan, proaspătul subprefect ilfovean ne-a lăsat impresia unui om direct, realist şi pus hotărât pe treabă.

Lilian Onescu a intrat în corpul înalţilor funcţionari publici printr-un examen ţinut la nivel naţional, în anul 2007. “Cum pot conduce o instituţie dacă nu-i cunosc oa-menii? Vreau să-i ştiu pe toţi cei cu care lucrez, de la şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, trecând prin primării şi până la nivelul celor din funcţiile de rang mai mic. Părerea mea este că împreună cu doamna prefect Florentina Pencea, o foarte bună specialistă în domeniul juridic, vom face o echipă de succes în conducerea Prefecturii Ilfov. Întotdeauna am fost de părere s-o lăsăm mai uşor cu politica în administraţie şi să ne bazăm doar pe competenţa omului”.  Subprefectul are şi reţeta de succes a drămuirii ingredientelor unei bune administrări a treburilor publice  – cel mult 40 la sută poli-ticieni şi cel puţin 60 la sută tehnocraţi. 

Rep.: În scurtul timp de când sunteţi în echipa de conducere a Prefecturii Ilfov, aţi reuşit să vă faceţi o părere despre situaţia judeţului şi a insti­tuţiilor sale?

L.O.: Practic, la puţin timp după preluarea funcţiei am intrat în problematica alegerilor, apoi am fost la constituirea câtorva consilii locale şi la instalarea în funcţie a unor primari. Astfel, i-am cunoscut pe o parte dintre primarii, viceprimarii şi secretarii unor oraşe şi comune ilfovene. Am avut însă timp să văd că o problemă sensibilă, care a dus la multe situaţii conflictuale, este cea referitoare la fondul funciar. Pe rolul instanţelor sunt foarte multe speţe privitoare la acest aspect. Vrem să punem pe picioare o nouă Comisie judeţeană de fond funciar, în care doamna prefect va fi preşedinte, iar eu secretar, şi din care să facă parte reprezentanţi ai Direcţiei Silvice, ai Direcţiei de Finanţe şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu. Sunt pe rol aproximativ 7.000 de dosare de fond funciar.

Rep.: Vă bazaţi foarte mult pe cunoaşterea oamenilor, pe o relaţie cât mai apropiată cu ei. Cum veţi realiza lucrul acesta ?

L.O.: Cred că o bună soluţie ar fi reluarea unei practici care a mai fost aplicată, anume deschiderea unui Oficiu prefectural în judeţ, la Buftea. Oficiul va avea un di-rector prefectural, care va prelua din probleme şi astfel oamenii nu vor mai fi puşi pe drumuri, până la sediul din centrul Bucureştiului al Prefecturii. O altă cale de cu-noaştere a oamenilor, dar şi a stării de fapt din fiecare localitate, este cea a petiţiilor. Să spunem că primesc sesizări prin care locuitorii unei comune reclamă faptul că s-a făcut un depozit ilegal de deşeuri în localitatea lor. Cum rezolv problema? Iau sesizările respective şi mă duc la primarul comunei, mergem împreună la faţa locului, vin şi oamenii acolo şi vedem ce s-a întâmplat, cum se poate remedia situaţia şi cine se face vinovat de ea. Primăriile şi consiliile locale nu se subordonează prefecturii, dar tuturor actelor emanate de la ei, noi trebuie să le dăm aviz de legalitate. Fără acest aviz, respectivul act nu poate fi pus în practică. Situaţia este identică şi în ceea ce priveşte Consiliul Judeţean. 

Rep.: Dintre localităţile ilfovene, care apreciaţi că ar fi ”fruncea” judeţului ?

L.O.: Din punct de vedere administrativ, Buf­tea este primul, dar după veniturile încasate, oraşul Voluntari conduce. Şi mai trebuie să menţionez şi Otopeniul, care e de toată lauda pentru felul în care arată.

Născut la data de 7 septembrie 1971, Lilian Onescu a absolvit Facultatea de Relaţii Comerciale Internaţionale și Financiar – Bancare a Universităţii Româno – Ameri-cane, fiind licenţiat în economie la Academia de Studii Economice. A obţinut patru titluri de master la SNSPA, precum și un doctorat în știinţe economice. Între 2007 și 2009 a deţinut funcţiile de subprefect și ulterior prefect al judeţului Călărași. Din luna mai a acestui an, este subprefect al judeţului Ilfov. Lilian Onescu este căsătorit și are trei copii.

Conform Legii 340 din 2004 privind prefectul și instituţia prefectului, acesta este reprezentantul guvernului pe plan local.  Între prefecţi, pe de o parte, consiliile loca-le și primari, precum și consiliile judetene si președinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. Deasemenea, prefecţii și subprefecţii nu au drep-tul la grevă și nu pot să înfiinţeze organizaţii sindicale proprii. Ei nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizaţii căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, sub sancţiunea destituirii lor din funcţia publică.