Proiectul laserului ELI-NP

Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, ASPES, Măgurele High Tech Cluster şi Primăria Măgurele au organizat, în zilele de 8 și 9 noiembrie, conferinţa „ELI-NP Măgurele, afaceri competitive bazate pe rezultatele cercetărilor ştiinţifice avansate”.

Scopul evenimentului a fost acela de a facilita întâlnirea dintre reprezentanţi din domeniul de cercetare şi mediul de afaceri pentru a identifica, astfel, posibile colaborări. Mai exact, cercetătorii de la Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară și-au propus să le prezinte oamenilor de afaceri domeniile în care va putea fi folosit laserul de mare putere care va fi instalat la Măgurele. În cele două zile de dezbateri, evenimentul a beneficiat de prezența unor persoane importante din domeniul cercetării și business-ului, dar și din partea autorităților centrale și locale, precum: Nicolae Victor Zamfir, director general al IFIN-HH și manager al proiectului ELI-NP, Narcis Constantin, primarul orașului Măgurele, Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, Daniel Ursescu, Dimiter Balabanski, Călin Ur, cercetători în cadrul ELI-NP, Adrian Curaj, Înalt Reprezentant al Primului Ministru pentru ELI-NP, Laszlo Borbely, președintele Co­misiei pentru politică externă din Camera Deputaților, Mitică Dră­gușin, pre­ședintele Măgurele High Tech Cluster (MHTC), Dra­goș Șeu­leanu, președinte Executiv MHTC, Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

 

Cât de mare poate deveni cel mai mare laser din lume?

ELI este cel mai important proiect de cercetare din domeniul laserelor din întreaga lume, care grupează 40 de instituţii de cercetare şi de învăţământ superior din 13 state ale Uniunii Europene care cuprinde trei infrastructuri în România, Cehia și Ungaria.

Numită, în sens generic, cel mai mare laser din lume, Infrastructura Luminii Extreme – Fizică Nucleară (Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics – ELI-NP) este cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume care se va axa pe studiul fizicii fotonucleare și aplicații ale acesteia, fiind alcătuită dintr-un laser de foarte mare intensitate format din două lasere cu pulsuri ultra­scurte de 10 petawaţi (însemnând 10% din puterea Soarelui) și cel mai strălucitor fascicul reglabil de raze gama.

ELI-NP este un proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională și face parte din Planul pe Termen Lung al Fizicii Nucleare din Europa, ca infrastructură majoră. Dezvoltarea științifică și tehnologică este organizată în cinci activități de cercetare: sistem laser de mare putere, fascicul gama de mare intensitate, fizică nucleară cu lasere de mare putere, fizică nucleară și aplicații cu fascicule gama de mare intensitate și fizică fundamentală cu fascicule laser și gama combinate. Astfel, la Măgurele se va crea un laborator european cu o gamă complexă de domenii.

Primele componente ale celui mai mare şi avansat laser din lume au ajuns pe platforma de la Măgurele în august. Piesele sunt fabricate în diverse părţi de pe glob şi asamblate în Franţa, de către firma Thales. Proiectul costă 310 milioane de euro, iar construcția de la Măgurele a început în 2012 și se va termina la finele anului 2018.

Autoritățile doresc să transforme zona Măgurele într-un nucleu socio-economic, denumit Laser Valley, care să genereze dezvoltare și inovare pe modelul Silicon Valley. Laser Valley ar trebui să cuprindă, pe lângă institutul de cercetare, terenuri de sport, bazine, săli de fitness, un centru de sănătate publică, incubator de afaceri, campus studențesc modern și locuințe de tip ecoliving, toate interconectate cu cele mai moderne sisteme de transport.

 

 Domenii de aplicabilitate

Cercetările făcute la ELI-NP pot aduce la descoperiri de tehnologii și tehnici extrem de avansate care vor putea contribui la inovație și dezvoltare în mai multe domenii:

l medicină și farma: intervenții pentru tratarea tumorilor canceroase, obținerea de substanțe ra­diofarmaceutice pentru tomografii sau chimioterapie;

l protecția mediului: depistarea de la distanță a deșeurilor radioactive;

l securitate: identificarea, cercetarea și evaluarea materialelor nucleare care ar putea fi ascunse în materiale impene­trabile;

l cosmonautică: crearea de materiale utilizabile în condițiile radiațiilor din spațiul extraterestru;

l energetică: anali­zarea și creșterea efici­enței com­­bustibilului nuclear, cu efect benefic în pro­­duc­ția de energie;

l cultură: investiga­rea structurii interne a unor obiecte sau documente cu valoare  istorică;

l știința materialelor: obți­nerea de noi produse;

l industrie: aplicații ba­­zate pe procesul din fizica nucleară numit Fluores­cența de rezonanță nucleară (NRF).

 

Marian Petrache  

Pre­șe­dintele Consiliului Județean Ilfov

De câte ori am ocazia, mulțumesc domnului Zamfir și echipei de la ELI-NP pentru acest proiect minunat: o mână de oameni au făcut posibil acest lucru și merită, de fiecare dată, să le aducem mulțumirile necesare. Mai este un pas foarte important pe care trebuie să îl facem, parcul științific, pentru că fără acesta nu ar fi complet acest mare proiect. Consiliul Județean Ilfov are două echipe pregătite pentru acest parc științific care au vizitat mai multe parcuri științifice din Europa”

Nicolae Victor Zamfir

director general al IFIN-HH

Colaborarea cu mediul privat este foarte importantă deoarece firmele știu cel mai bine ce își dorește societatea și le putem pune la dispoziție serviciile noastre. În acest scop, aici vor lucra cercetători, ingineri și spe­cialiști din 20 de tări. Ne propunem să jucăm în altă ligă: dacă până acum am fost un centru redutabil la nivel național, prin construcția ELI, ne mutăm în liga internațională”

 

Dragoș Șeuleanu

Președinte Executiv MHTC

Avem nevoie de o etalonare informațională între mediul de afaceri și mediul științific pentru că fiecare trebuie șă știe ceea ce își dorește celălalt. La această conferință, am observat că se creează o comunitate în jurul ELI-NP, și nu orice comunitate, ci una de elită. Vrem ca firmele care colaborează cu noi să își dorească să fie lideri pe unele dintre cele mai competitive piețe de nișă ale lumii”

 

Adrian Curaj

Înalt Reprezentant al Primului Ministru pentru ELI-NP

Acest proiect reprezintă o mină de aur care trebuie valorificată, iar Guvernul va asigura orice sprijin necesar pentru această inițiativă. In­vestițiile efectuate în Laser Valley ar putea genera o contribuție anuală de aproximativ 500 de milioane de euro la PIB-ul României, 120 de milioane de euro la bugetul statului și ar putea crea 12.000 de locuri de muncă”

 

Daniel Ursescu

cercetător ELI-NP

Primul braț al laserului a fost deja testat la firma producătoare, Thales, din Franța. Am identificat trei direcții mari de oportunități de colaborare: contracte pentru mentenanță și componente, consultanță în domeniul high tech, brevete și transfer de cunoștințe. De asemenea, am pus pe picioare un centru de training unde vom avea posibilitatea să instruim oamenii în domenii legate de laser”

 

Dan Stutman

cercetător ELI-NP

Personal,  cred că ELI-NP are potențial pentru descoperiri revoluțio­na­re la nivel mondial, poate chiar descoperiri de premiu Nobel. Dar, pe lângă descoperiri, este potențial foarte mare și pentru știința aplicată. Noi vom explora căile de știință aplicată, nu vom face în mod direct aplicații, dar  le vom da mai departe către firmele interesate pentru a fi preluate și dezvoltate”