Luni, 19 decembrie, în sala Căminului Cultural s-a desfășurat ședința de analiză a Asociației Culturale Brănești pe anul 2016. Da nu numai atât. Ordinea subiectelor puse în discuție a cuprins multe alte puncte, dintre care unele au fost de un mare interes. Prezentarea tuturor activităților derulate a fost la fel de minuțios întocmită, ca și prevederile proiectate pentru anul următor. Cel mai important subiect pus în dezbatere s-a referit, de bună seamă, la Festivalul tradițional Ziua Cucilor, eveniment care a depășit granițele țării, ducând povestea de un mare efect vizual în zone de interes și participare ale altor popoare.

Brăneștiul, cu tot ce a realizat în domeniul conservării identității culturale, i-a adus consacrarea unui renume, binemeritat în istoria păstrării și readucerii la viață a minunatelor noastre tradiții.

De o mare acuratețe editorială și bine sintetizate artistic și tematic au fost prezentările albumului “Ziua Cucilor“ și a filmului documentar – realizate în cadrul proiectului intitulat “Promovarea și conservarea diversității în cultură și artă, în cadrul patrimoniului cultural European – Manifestare tradițională Ziua Cucilor“.

Provocări la dezbatere

Dialogul și schimbul de opinii s-a conturat în jurul unui alt subiect supus analizei și propunerilor. El s-a referit la în­ființarea și amenajarea Colecției muzeale “Zestrea Cucilor“.

La fel a fost și prezentarea stadiului realizării monografiei acestei localități.

Demn de subliniat a fost și întregul expozeu explicativ susținut de prof. Marius-Ovidiu Sebe, pe lunga durată a pro­iecției filmelor, documentelor, plus alte hărți, mape, ilustrații de toate genurile, inclusiv tipărite. De­taliile explicative care au însoțit fiecare secvență și prezentare de capitol au demonstrat temeinicia unei documentări solide și închegate pe fiecare subiect în parte.

Muncă de substanță și rezultate meritorii

Tot bilanțul echipelor din Asociația Culturală, sprijnite de specialiști din cele mai diferite domenii, prezervă bunele auspicii ale inițiativelor care vor fi luate și de aici înainte.

Și ca să asigurăm con­cretețea argumentelor, iată numai un singur exemplu: Volumul bilingv (română și engleză) cu titlul “Ziua Cucilor la Brănești – Ilfov“ a fost realizat de primăria Brăneștiului. Nu discutăm acum despre calitatea tiparului, a hârtiei, a îngrijirii grafice, ci, iată, poposim în interiorul cărții, chiar la începutul ei. Ce indicii găsim acolo, care să transmită eforturile și profesionalismul întocmirii lucrărilor din cuprinsul volumului?

O primă informație e aceea că toate materialele adunate între aceste coperți reprezintă realizarea de care s-a ocupat asociația amintită. Iar totul s-a petrecut “în urma activității de cercetare efectuată în perioada martie-mai 2015, în cadrul programului de Grant SEE/ PA 17/RO13.

Dar încă ceva. Iată numele celor din echipa de cercetare, care au alcătuit cuprinsul remarcabil al acestei cărți: Ișfănoni Doina Virginia – expert etnonlog; Sebe Marius Ovidiu – expert documentare, geograf; Ca­raghin Rodica Cristina – expert artist, meșter popular; Anghel Cătălina – expert culegător de date; Olteanu Radu Gabriel, expert culegător de date.

Din cuprins, spicuim: “Cadrul de manifestare al obiceiului Cucilor, aspecte istorico-geografice și socio-economice, ale localității Brănești“; “Ziua Cucilor – o datină de renovare a timpului și purificare a spațiului comunitar“; “Repertoriu al meșterilor locali și păstrători ai patrimoniului obiceiului“.

Analiză și dezbateri

Despre aspecte pe care nu avem spațiul necesar expandării și detalierii lor îi menționăm pe cei care au luat cuvântul, la această întrunire: Alina Ene- jurist, Florin Stoiciu – inginer metalurg, Liscan Florian – fost primar al localității, Constantin Ionescu – pensionar, prof. Nică D. Lupu, Cristina Ghiță – inspector general adjunct al IȘJ Ilfov și Niculae Cismaru, primarul Brăneștiului de azi.

În final, Ana Cătălina Maria, elevă a clasei a II-a din Școala nr. 1, a susținut un frumos repertoriu artistic, pentru care a cules apaluze binemeritate.