Producătorii agricoli care se asociază pot beneficia de fonduri europene nerambursabile, prin PNDR 2014-2020, care pot ajunge până la 100.000 de euro pe an, prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători. În cadrul acestei Măsuri se va acorda sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători, în scopul asigurării legăturii cu piaţa, îmbunătățirii și adaptării producției atât la cerințele pieței, cât și la preferințele consumatorilor. Sprijinul va contribui la crearea lanțurilor alimentare scurte, prin promovarea și vânzarea în comun a produselor, aproape de sursa de producție. De asemenea, asocierea fermierilor din sectorul pomicol va conduce la creșterea competitivității sectorului și va facilita obținerea produselor cu valoare adăugată mare. Sprijinul acordat prin Măsura 09 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an.