Ministerul Fondurilor Europene a publicat pe pagina oficială, www.fonduri-ue.ro, o serie de documente referitoare la pregătirile pentru următoarea perioadă de programare. Printre principalele documente făcute publice, se află:

 “Foaia de parcurs pentru pregătirea Acordului de Parteneriat şi a Programelor Operaţionale în perioada 2014-2020”  care prevede termenele pentru finalizarea principalelor acţiuni în vederea pregătirii viitoarei perioade de programare. Prima versiune a Acordului de Parteneriat  va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul lunii mai a.c.

 “Inventarul prin­ci­pa­lelor strategii sectoriale pentru perioada 2014-2020 în România” prezintă principalele documente elaborate pentru dezvoltarea ţării precum: 

 Strategia naţională de reducere a sărăciei 2014-2020”,

 “Strategia pentru sănătate 2014-2020”,

 “Master planuri generale pentru transport”,

 “Strategia națio­na­lă pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare”.

 “Calendarul indicativ al consultărilor sectoriale și regionale” indică termenele propuse pentru întâlnirile tematice cu partenerii de discuţie. Consultările de acest tip urmează să înceapă săptămâna viitoare şi să se finalizeze la mijlocul lunii mai 2013. 

Totodată, pe site-ul MFE au fost publicate şi documente referitoare la condiţionalităţile ex-ante care sunt impuse de Comisia Europeană în scopul creşterii performanţelor politicii de coeziune în perioada 2014-2020. Acestea pot fi îndeplinite cel mai târziu până la 31 decembrie 2016.

Fondurile alocate României pentru următoarea perioadă de programare sunt în valoare de circa 39 de miliarde de euro, din care aproximativ 21,8 de miliarde de euro sunt fondurile structurale şi de coeziune, iar 7,1 miliarde de euro reprezintă totalul fondurilor destinate agriculturii și dezvoltării rurale.

România așteaptă 388 de milioane de euro de la CE

Ministerul Fondurilor Europene anunță,  că România a făcut demersurile necesare către Comisia Europeană pentru rambursarea de fonduri europene. Astfel, au fost transmise declarațiile de cheltuielile din cadrul a patru programe operaționale, mai exact, Programul Operațional Regional (POR), Programul Operațional Sectorial Mediu (POSM), Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) și Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative (POSDCA). 

„În luna martie, au fost transmise Comisiei Europene documentele pentru rambursarea a peste 388 de milioane de euro. Din această sumă, tot în luna martie, au intrat în țară fonduri de peste 44 de milioane de euro pe POSDRU. Vreau să schimb sistemul, pentru ca lucrurile să se miște cu viteză. Aceasta va duce la accelerarea ratei de absorbție”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene. 

Cea mai mare sumă, peste 150 de milioane de euro, a fost solicitată pentru POR. Pentru POSM au fost cerută rambursarea a 135 de milioane de euro, pentru POSDRU, aproape 103 milioane de euro, iar pentru POSDCA, peste 500 de mii de euro.