@ Amenzi de aproape 700.000 lei, date pentru nerespectarea preverilor legale din domeniul muncii

Potrivit Raportului de activitate pe anul 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Ilfov a efectuat, anul trecut, 2.276 controale în domeniul relațiilor de muncă la angajatorii care au sediul social sau puncte de lucru în Ilfov, iar pentru nerespectarea prevederilor legale din domeniul muncii, inspectorii au aplicat 184 sancţiuni, din care: 75 amenzi în valoare totală de 691.800 lei şi 109 avertismente. S-au dispus 1.250 de măsuri de remediere.

Articol apărut în nr. 398 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Potrivit Raportului de activitate pe anul 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Ilfov a efectuat, anul trecut, 2.276 controale în domeniul relațiilor de muncă la angajatorii care au sediul social sau puncte de lucru în Ilfov, iar pentru nerespectarea prevederilor legale din domeniul muncii, inspectorii au aplicat 184 sancţiuni, din care: 75 amenzi în valoare totală de 691.800 lei şi 109 avertismente. S-au dispus 1.250 de măsuri de remediere.

Obiectivul principal al controalelor inspectorilor de muncă a fost identificarea și combaterea cazurilor de muncă fără forme legale și, din aproape 700.000 de lei, cât reprezintă valoarea totală a amenzilor aplicate, 500.000 au fost amenzi date persoanelor fizice și/sau agenților economici din Ilfov, tocmai pentru această abatere. ”A fost depistat un angajator folosind la lucru mai mult de 5 persoane care nu aveau întocmite forme legale de angajare. Având în vedere prevederile art. 264 alin. (4) din Legea 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost înştiinţate organele de cercetare penală”, au precizat reprezentanții ITM Ilfov, în cadrul celei mai recente reuniuni a Comisiei de Dialog Social, constituită la nivelul Prefecturii Ilfov.

Tot anul trecut, au fost efectuate și controale având ca obiectiv verificarea respectării prevederilor HG 500/2011 privind Registrul General de Evidență a Salariaților (REVISAL), cu modificările și completările ulterioare. Astfel, au fost verificați 1.953 de angajatori, fiind aplicate 93 sancțiuni, dintre care 21 de amenzi în valoare de 96.300 lei. Au fost identificate 135 contracte individuale de muncă ale căror elemente au fost transmise cu întârziere în REVISAL. Societăților care nu au respectat prevederile Legii 53/2003 li s-a aplicat 68 sancțiuni, dintre care 41 amenzi în valoare totală de 531.500 lei și 27 avertismente.

S-a mai verificat respectarea prevederilor ”OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România” și respectarea prevederilor HG 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier. Pe Legea 202/2002, referitoare la egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, au fost verificați 1.679 angajatori, iar pe OUG 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare – 1.740 angajatori.

Pentru nerespecta­rea prevederilor Legii 108/1999 pentru înfiin­ța­rea și organizarea In­spec­ției Muncii, republicată – 15 angajatori au primit sancțiuni și, dintre ei, 10 au primit amenzi în valoare de 60.000 lei. În cazul a doi angajatori au fost sesizate organele competente pentru refuzul nejustificat al acestora de a prezenta organelor competente documentele legale, cu scopul împiedicării verificărilor efectuate de inspectorii de muncă.

Care sunt abaterile de la legislație constatate?

Din verificările efectuate de inspectorii de muncă s-a constatat că angajatorii prezintă, în general, deficiențe legate de neacordarea drepturilor salariale conform contractului individual de muncă și a muncii prestate; întocmirea documentelor pentru evidențierea timpului de lucru; nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca suplimentară; nerespectarea prevederilor legale referitoare la repausul săptămânal; neacordarea concediului de odihnă/necompensarea în bani a acestuia la încetarea contractului individual de muncă; neîntocmirea regulamentului intern și neafișarea acestuia la sediul angajatorului; nestipularea în regulamentul intern a clauzelor minimale prevăzute la art. 242 din Legea 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare sau neînmânarea către salariat a unui exemplar al contractului individual de muncă.

Angajatorii verificați cu precădere au fost din domenii diverse de activitate, precum comerț, construcții, pază, restaurante, întreținere autovehicule sau transporturi.

Securitatea în muncă

În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, în 2017 s-au efectuat 1.419 controale, iar din cei 1.409 angajatori verificați, la 1.141 s-au aplicat 1.735 de sancțiuni, din care 1.666 avertismente și 69 amenzi (cu o valoare totală de 444.000 lei). În cazul a doi angajatori s-a dispus sistarea activității.

Legat de accidentele de muncă, potrivit ITM Ilfov, anul trecut, angajatorii au comunicat către Inspectoratul Teritorial de Muncă 611 evenimente. Au fost cercetate de angajator şi avizate de ITM Ilfov – 271. Inspectoratul ilfovean a comunicat către Inspecţia Muncii 44 evenimente produse în 2017. Tot atunci, ITM Ilfov a cercetat și a primit avizare de la IM pentru 25 evenimente.

Accidentele s-au produs în domenii de activitate diferite: lucrări de construcţii clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale; lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; lucrări de finisare în domeniul construcţiilor; lucrări de construcţii drumuri şi autostrăzi; activităţi de protecţie şi gardă; comerţ; fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; transporturi; activităţi poştale şi de curierat; fabricarea pâinii, prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; depozitări; manipulări; fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase; recuperarea materialelor reciclabile sortate; colectarea deşeurilor nepericuloase.