24 iunie

Biserica Ortodoxă îmbracă din nou haine de sărbătoare, în ziua de Sânziene. Marți, pe 24 iunie, în toate lăcașele de cult se săvârșește praznicul Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Cel “mai mare între cei născuți dintre femei”, după cum este recunoscut de creștinii de pretutindeni. 

Ca în fiecare an, pe 24 iunie, este cinstit, cu mare bucurie, preasfântul Ioan Botezătorul. Adevăratele zeițe ale soarelui, Sânzienele, vestesc Nașterea cea minunată a Sfântului Ioan Botezătorul. Omul care L-a botezat pe Mântuitorul ­Iisus Hristos în apa Iordanului, L-a descoperit omenirii ca fiind Fiul lui Dumnezeu, a propovăduit cuvântul Său și a îndemnat popoarele la pocăință. De-a lungul timpului, rolul său a fost de a pregăti oamenii pentru venirea lui Hristos și viața veșnică ce ne-a fost dată.  

Viața Sf. Ioan Botezătorul 

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul? De ce este sărbătoarea nașterii lui atât de importantă? Marea sărbătoare din 24 iunie, are un temei biblic, evenimentul fiind consemnat de Luca în Evanghelia lui. Scrierile bisericești ne aduc la cunoștință că Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut cu șase luni înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Importanța zilei sale de naștere este atestată documentar încă din secolele IV-V. Ioan a fost fiul preotului Zaharia și al Elisabetei care, deși erau oameni drepți, credincioși, nu au putut până la bătrânețe să aibă copii. O familie ce era considerată blestemată de Dumnezeu fiindcă nu rodea. Ioan a venit pe lume în Cetatea Orini, nașterea lui fiind vestită părintelui său de către îngerul Gavriil. La aflarea veștii, tatăl său, Zaharia, care a nu a dat crezare acestui lucru, a rămas mut până când i-a pus numele fiului său. De­spre Sfântul Ioan se știe că s-a retras în pustiu și a trăit în nevoie până când a început să predice. Însuși ­Iisus Hristos l-a considerat ca fiind cel mai mare dintre profeți. Datorită cinstitei lui credințe și dragostei de Dumnezeu, el este recunoscut și astăzi drept “cel mai mare între cei născuți din femei”. La vremea ceea, când cuvântul său îndemna la pocăință, Ioan era recunoscut ca fiind și “cel mai mic în îm­părăția cerurilor”. Această  afirmație face referire la faptul că era atunci, mai mic decât un înger. 

Profetul a murit decapitat 

După cum se știe, Ioan, cel mai mare dintre profeți, a murit decapitat. Tragedia s-a petrecut pe vremea când era în­tem­nițat în castelul lui Irod de la Maherus și l-a mustrat pe Irod pentru traiul nelegiuit cu soția fratelui său.

Rugăciune către Sf. Ioan

O, Mergătorule înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos, 

Mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, 

Fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. 

Tu, după făgăduință și proorocie îngerească, te-ai și născut. 

Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit,

A ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. 

Mai mult decât prooroc ai fost mărturisit 

Și după Născătoarea de Dumnezeu, 

Pe tine te cred a fi cel mai mare om născut din femeie.

De aceea și eu, smeritul și mult păcătosul, 

Cu evlavie, cu durere de inimă și cu lacrimi, 

Te rog pe tine, 

Dumnezeiescule Ioane Proorocule, 

Să-mi fii mie, păcătosului celui nemernic și cu totul neputincios, 

Mare apărător și grabnic izbăvitor de toate ispitele 

Și încercările vieții de acum. 

Roagă pe Preamilostivul Dumnezeu, 

Să mă păzească în toată vremea

De primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași,

Să mă sprijine cu a Sa milă la vreme de ispită, 

Și să mă întărească cu darul Său, 

Să pot răbda până la sfârșit 

Toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele. 

Amin!