Joi, 4 decembrie, a avut loc la Clinceni întâlnirea oficialilor administrației locale cu cadre didactice și cetățeni ai comunei. Prilejul a fost dat de lansarea noului proiect privind „Extinderea Școlii Primare nr, 1, din Clinceni“. Asta înseamnă construirea a două săli de clasă, o cancelarie a profesorilor și a înzestrării cu grupuri sanitare a acestor spații noi de învățământ.   

De la început, trebuie spus că acesta e un proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 și este cofinanțat de Uniunea Europeană în cea mai mare parte, prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a lui e de 576.444 lei. Finanțarea nerambursabilă, asigurată de UE, e de  530.640 lei. La ea se adaugă fondurile comunei, în procent de 2 %, aprobate de Consiliul Local Clinceni, ceea ce  însumează 10.829 lei. 

Prezentarea proiectului 

Prezentarea mai multor detalii în ce privește ridicarea noii construcții, semnificația ei pentru comunitatea locală a fost susținută de către primarul Adrian Budeanu și Ioniță Tudorel-Mihai, managerul de proiect. Li s-au adăugat Gheorghe Niculae, consilier local și viceprimarul Simion Ion. Au mai vorbit cadre didactice ale Liceului cu Program Sportiv, cu clasele I-XII. Adică Ciubăr Stancu și Mihaela Marin, director și respectiv director adjunct ai acestei unități de învățământ. 

Termene și obiective 

Construirea extinderii Școlii Primare, va fi finalizată la 24 septembrie, 2015, conform obligațiilor asumate. Dar se vor depune toate eforturile ca la deschiderea anului școlar viitor, noile săli de clasă  să îi poată găzdui pe elevi

Obiectivul general al realizării proiectului, urmărește dezvoltarea comunei Clinceni pe termen mediu și lung. Ca să nu mai vorbim despre creșterea accesului la infrastructura educațională modernă, pentru 150 de copii și la confortul cadrelor didactice, care muncesc aici. 

Din cuviântul participanților

Adrian Budeanu, primar – Clinceni: „E un proiect de mare importanță pentru comunitate. Vor fi asigurate condiții bune pentru școlarizare a copiilor noștri. Ca să nu mai vorbim despre degrevarea bugetului local, cu o sumă echivalentă a peste 110.000 de euro. 

În numele Consiliului Local și a instituției primarului, țin să mulțumesc echipei de implementare și în special lui Ioniță Tudorel-Mihai, managerul aces­tui proiect – pentru eforturile depuse“.  

Ioniță Tudorel-Mihai, ma­nager proiect: „La rândul meu, vreau să mulțumesc în primul rând primarului nostru, Adrian Budeanu și echipei care m-a sprijinit să ducem la bun sfârșit totul – și anume:  Gherghina Tudor – contabila noastră, Elena Petrache – responsabilă cu achizițiile publice și Ana Maria Țucmeanu, responsabilă cu informarea și publicitatea“.

Ciubăr Stancu, director al Liceului: „Sunt bucuros să particip la acest eveniment. Nu vom mai avea dificultăți, în repartizarea claselor, la cursurile școlare. Mulțumesc mult conducerii primăriei, pentru grija și susținerea arătate, încă de la numirea mea în acest post de conducere a liceului“.