Prima ședință a Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Prefecturii Ilfov a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie 2018 și a avut ca temă ”Analiza stadiului campaniei de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, Registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată”.

Articol apărut în nr. 388 al Jurnalului de Ilfov, ediția print


Astfel, potrivit informării făcute de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov, din 19 decembrie 2017 a intrat în vigoare HG 905/2017 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu aceeaşi dată fiind abrogată HG 500/2011, care reglementa Registrul electronic. Noua legislație face referire acum la un termen nou până la care se pot transmite modificări ale salariului de bază brut lunar, indemnizaţiilor, sporurilor, precum și a altor adaosuri care seproduc după 19.12.2017, prin excepție, și anume până la data de 31 martie 2018. Ulterior acestei date, orice modificări ale salariului de bază brut lunar, indemnizaţiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri, se vor transmite în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii acestora.

Salariu minim brut pe țară garantat în plată de 1.900 de lei

Apoi, s-a vorbit despre HG 846/2017, potrivit căreia, de la 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe ţară garantat în plată a devenit 1.900 lei. Această sumă NU include sporuri şi alte adaosuri și, conform art. 260, alin. 1, lit. a din Codul Muncii, ”nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, se sancţionează cu amendă de la 300 la 2.000 lei”. Tot ca noutate legislativă a fost prezentată Legea 270/2017 a prevenirii, scopul apariției acesteia fiind de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii. Stabilirea contravenţiilor care vor intra sub incidența acestui act normativ urmează să se stabilească prin hotărâre de guvern. Până atunci, este important de reținut că, potrivit art. 260, alin. 1 din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicat şi actualizat prin OUG 53/04.08.2017, constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:

  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în Registrul general de evidenţă asalariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
  • prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei (aplicată acelei persoane care munceşte fără a avea încheiat în formă scrisă un contract individual de muncă).