COMUNICAT DE PRESĂ


Obligaţiile persoanelor care beneficiază de indemnizaţia de şomaj

              Persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj conform Legii nr. 76/2002 au următoarele obligaţii: să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; să comunice în termen de trei zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate; să caute activ un loc de muncă; să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă, numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zilele declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj au obligaţiia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

             Obligaţia de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă nu se aplică persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în cazul în care participă la programele de formare profesională a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru  al Uniunii Europene.

             Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia să prezinte lunar, la data programării, dovada participării lor la programe de formare profesională.