Consiliul Jude­țean Ilfov (CJI) a organizat, săptămâna trecută, o întâlnire a beneficiarilor proiectelor finanțate în cadrul POSDRU – ”Antreprenoriatul – șansa unui viitor mai bun pentru tineri”, ”SOCEC.Net – Rețeaua economiei sociale” și ”Întreprinderi sociale responsabile”, cu președintele Camerei de Comerț și Industrii Ilfov, Dan Dumitru și cu reprezentanți ai Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale București-Ilfov.

CJI a dorit, astfel, să prezinte tinerilor antreprenori câteva dintre perspectivele de dezvoltare a afacerilor deja înființate prin intermediul programelor derulate de, spre exemplu, OJFIR, dar și modalități prin care Camera de Co­merț Ilfov poate oferi suport antreprenorilor.

Din partea OJFIR Bu­curești-Ilfov, directorul Cris­tian Șlincu a detaliat submăsurile 6.2 și 6.4 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat în iunie 2015, pentru prima dintre acestea fondurile disponibile fiind de aproape 45 de milioane de euro, iar pentru cea de-a doua submăsură – aproape 58 de milioane de euro.

Participanții la dis­cuții au fost extrem de interesați de cum pot accesa fonduri, iar întrebările lor au fost apreciate de reprezentanții OJFIR. Aceștia au ținut să adauge faptul că depunerea cererilor de finanțare pe cele două submăsuri se va face conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, ce poate fi consultat ­on-line pe adresa ­www.afir.info, iar termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferente sM 6.2 și sM 6.4 este 30 octombrie 2015, ora 16.00.