Înfiinţată în octombrie 2012 pentru a atrage cât mai mulţi bani europeni pentru judeţul Ilfov, Direcţia Absorbţie fonduri interne şi internaţionale de la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov (CJI), condusă de către Cristian Pistol, gestionează un număr semnificativ de proiecte, cele mai ample vizând investiţii în infrastructura serviciilor de sănătate şi asistenţă socială sau protecţia mediului, în valoare totală de peste 100 de milioane de lei.

Pentru infrastructura de sănătate, poate unul dintre cele mai cunoscute proiecte de către ilfoveni este acela privind reabilitarea, modenizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă, cu o valoare totală de circa 90 de milioane de lei. Lucrările de intervenţie se vor executa la corpul H al spi-talului şi vor viza, pe lângă consolidare (rigidizarea structurii şi creşterea siguranţei la seisme), recompartimentarea spaţiilor existente, respectiv a secţiilor medicale, a serviciului ATI, a blocului operator, a spaţiilor destinate ex-plorărilor funcţionale – ecograf, unitate CT şi RMN – şi serviciilor conexe – laborator de analize medicale, secţie sterilizare – precum şi a spaţiilor tehnice. Pentru realizarea tuturor acestor funcţiuni vor fi făcute lucrări de zidărie, placări specifice, zugrăveli, vor fi reabilitate instalaţiile de apă şi canalizare, instalaţiile electrice, sanitare, termice, de ventilaţie, de transport a fluidelor medicale, vor fi efectuate lucrări de finisaje interioare şi exte-rioare. Toate acestea, cu respectarea normelor în vigoare specifice unităţilor spitaliceşti. Structura astfel reabilitată va fi dotată cu echipamente medicale de ultimă generaţie, cu instrumente şi dispozitive medicale, cu mobilier specific, care vor oferi personalului medical posibilitatea asigu-rării unor servicii medicale de calitate, la standarde europene, unitatea devenind astfel unul dintre cele mai moderne spitale din România. “Au fost depuse opt oferte de către firme româneşti şi din străinătate. Acum sunt în analiză, iar în iunie va fi desemnat câştigătorul. Dacă nu vor exista con-testaţii, vom începe imediat lucrările de execuţie, care au ca termen de finalizare 26 de luni (durata întregului proiect este de 31 de luni)”, ne-a de-clarat directorul Cristian Pistol.

Infrastructură socială reabilitată

Pentru infrastructura socială, proiectele cu fonduri europene au în vedere reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infra-structurii sociale la Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari (valoare totală aproximativă de 3,7 milioane de lei), Centrul medico-social Domneşti (aproximativ 4 milioane de lei), Centrul maternal Săftica (circa 3,5 milioane de lei), Centrul de Plasament nr. 5 Periş (aproximativ 3,9 milioane de lei) şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani (valoare totală de aproximativ 3,7 milioane de lei). Lucrările de intervenţii vor avea ca rezultat trans-formarea spaţiilor existente şi obţinerea funcţionalităţii acestora, în concordanţă cu standardele impuse de legislaţia specifică domeniului social. Vor fi reabilitate pardoselile, acoperişurile, tâmplăriile interioare şi exterioare, zugrăveala, instalaţiile sanitare, termice, electrice etc. Pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor se vor efectua placări şi izolaţii, iar în unele situaţii, se vor monta panouri solare. “Toate lucrările vor fi în execuţie într-o perioadă comună, iar la Săftica, Periş şi Ciolpani vor începe pe la mijlocul lunii martie. Aici sunt semnate deja contractele de execuţie, la celelalte două fiind în derulare procedura de achiziţie. La Săftica, Centrul maternal a fost eliberat încă de la sfârşitul anului trecut, bătrânii de la Ciolpani au fost mutaţi în căminul de la Periş, iar la Centrul de plansament din Periş, lucrurile sunt mai simple, pentru că aici sunt două clădiri, iar copiii le pot ocupa, pe rând, în funcţie de evoluţia lucrărilor”, ne-a explicat Mihai Stan, manager de proiect pentru cele cinci centre sociale.

Bune practici împotriva deșeurilor

Alte două proiecte cu fonduri europene, la care CJI este partener, se derulează în domeniul protecţiei mediului – “Regiuni pentru reciclare R4R”, care îşi propune transfer şi implementare de bune practici în domeniul reciclării (valoarea totală este de circa 2 milioane de euro, din care CJI i s-au alocat aproximativ 117.000 de euro) şi “Îmbunătăţirea eficienţei politicilor din domeniul managementului deşeurilor în cadrul ţărilor membre UE – Pre-waste”, în valoare de circa 120.000 de euro, din care CJI i s-au alocat 52.000 de euro. Acesta din urmă îşi propune să ajute autorităţile regionale şi locale să-şi îmbunătăţească politicile de prevenire a generării deşeurilor, prin campanii de informare şi conştientizare începând de la cei mai mici, adică încă de la şcoală. “Toate unităţile administrativ-teritoriale ale României, aşadar şi ilfovenii, au obligaţii legale privind reciclarea. Neconfor-marea la regulile europene generează amenzi drastice. Spre exemplu, pentru 2020 se impune un minimum de 50% reciclare pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile menajere şi un minimum de 70% reciclare pentru deşeurile nepericuloase provenite din activităţile de construcţii şi demolări”, ne-a mai explicat  şeful Direcţiei de Absorbţie fonduri interne şi internaţionale.

Turism, cooperare și mediu privat

Aceeași Direcţie condusă de Cristian Pistol se ocupă de promovarea turistică a judeţului și și-a propus, în acest scop, identificarea de obiective noi și promovarea celor consacrate deja. “Dorim structurarea unor trasee turistice judeţene – culturale, ecologice, cicloturistice sau ecumenice care să aducă plus valoare Ilfovului“, a spus Pistol.

El a completat cu alte precizări legate de compartimentele Cooperare sau Relaţia cu mediul privat – de asemenea, aflate sub conducerea domniei sale. Spre exemplu, directorul a vorbit despre informarea consiliilor locale din mediul rural cu privire la posibilitatea de a atrage fonduri prin Pro-gramul Naţional de Dezvoltare Rurală (și a făcut referire la construcţia de sere, pentru care deja s-au arătat interesate câteva persoane fizice) sau despre identificarea de parteneriate Public-Privat sau Public-Public de interes la nivel judeţean sau a celor care doresc să investească în Ilfov. Aici a dat ca exemplu – megainvestiţia de la Măgurele, unde va fi construit cel mai puternic laser din lume.