Programul de monitorizare și tratare a pacienților cu tuberculoză, beneficiază de un buget mai generos decât în anii anteriori. Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din București, în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal, Fundația pentru Politici și Servicii de Sănătate și Fundația LHL International Tuberculosis, din Norvegia, a implementat proiectul “Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România, prin creșterea controlului tuberculozei”. Bugetul destinat programului depășește 10,740 de milioane de euro și va fi asigurat de Mecanismul Financiar Norvegian (în proporție de 85%) și co-finanțat de la bugetul de stat. Cu acești bani, vor fi înființate mai multe laboratoare de referință, dotate cu echipamente moderne pentru diagnosticare, vor fi achiziționate medicamente de înaltă calitate care vor fi administrate bolnavilor, vor fi organizate campanii de informare și se va asigura suport comunitar în vederea prevenirii răspândirii.