Colegiu prefectural în mijlocul Codrilor Vlăsiei

Silvicultorii de la Direcția Silvică Ilfov au avut o inițiativă inedită. Ei au organizat ședința de raport a activității Direcției chiar în locul unde ei își desfășoară activitatea. Astfel, ei au invitat conducerea Prefecturii și pe colegii din direcțiiile deconcentrate să se bucure de aerul curat și proaspăt din mijlocul pădurii.

Cu această ocazie, ei au aflat de la directorul Direcției Silvice, Dumitru Voicu, faptul că fondul forestier ilfovean este administrat prin 3 ocoale silvice, care acționează pe raza teritorială a 3 județe și a Capitalei: O.S.București, O.S. Brănești și O.S. Snagov. În total, silvicultorii ilfoveni au în grijă 23.273 hectare, din care 19.426 (83,5%) proprietate de stat, 2.155 (9,3%) proprietate privată pentru care s-au încheiat contracte de administrare și 1.692 (7,2%) – proprietate privată fără contracte. Pe județe, situația fondului forestier administrat de Direcție se prezintă astfel: Ilfov – 18.787 ha, București – 374, Călărași – 190, Ialomița – 77 ha. Pentru Ilfov, din totalul suprafeței, 1.930 de hectare reprezintă fond forestier privat cu contracte (prestări servicii și administrare), iar 1.585 de ha sunt păduri private, fără contracte. Această valoare este una foarte mare și reprezintă o problemă – pentru că pădurea nu este în grija unor specialiști, iar proprietarii au tendința de a o defrișa pentru a desfășura diferite activități acolo. În procente, 16,5% din suprafața totală a pădurilor administrate de direcția ilfoveană o reprezintă puneri în posesie în baza legilor funciare. Pe natură de produse, posibilitatea pădurilor este însumată la 72.000 de mc, din care produse principale – 55.000 mc, secundare – 9,6 mc și de igienă 7,4 mc. Iar ca vegetație forestieră, 85% este specifică câmpiei forestiere, iar restul – vegetație de silvostepă.

Pădure pe profit,  regenerare, permanentă

Pentru 2014, silvicultorii ilfoveni și-au propus o cifră de afaceri de 10.210 lei și au realizat 12.821 mii de lei. Pentru producția fizică s-au valorificat 72.000 mc de masă lemnoasă, 2,6 tone de carne de vânat, 62,3 tone de fructe de pădure și 20,4 tone de plante medicinale. Pentru primele 5 luni ale anului în curs, cifrele arată la fel de bine. O cifră de afaceri de 4.897 mii de lei, față de o estimare de 4.131 lei, masă lemnoasă deja recoltată – 21,3 mii mc, 1,5 tone de vânat și 10,5 tone de plante medicinale.

În 2014, silvicultorii din Ilfov au regenerat natural arboretele pe 133 ha și artificial pe 49 ha. Iar pentru anul în curs, s-a realizat deja regenerarea a 102 ha, 89 ha regenerări naturale și 13 ha regenerări artificiale.

Pentru producerea materialului săditor necesar în lucrările de regenerare artificială, Direcția Silvică Ilfov are, la Cozieni (O.S. Brănești), o binecunoscută pepinieră silvică centrală, de 1.030 ari. Aici se produc puieți ornamentali de talie mijlocie, pe circa 555 ari și puieți forestieri de talie mică, ­într-un spațiu rezervat, de 202 ari. Documentele de arhivă atestă că în pepiniera de la Cozieni se produceau, încă din 1935, puieți ornamentali ce au avut ca destinație spațiile verzi din jurul Capitalei și parcurile bucureștene. Prin oferta de puieți ornamentali, în primul rând, dar și cea de puieți forestieri care se realizează la Cozieni, se asigură anual circa 10% din producția silvică a O.S. Brănești. Iar producerea de puieți ornamentali, dar și aclimatizarea de exemplare de brad, pin, molid și vânzarea acestora asigură profitabilitatea pepinierei. Așa că, exemplul de la Brănești va fi preluat și de celelalte două ocoale ilfovene, unde s-a început extinderea producerii de puieți ornamentali, pentru a satisface mai îndeaproape cerințele pieței din București, dar mai ales a celei generate de cartierele rezidențiale din jurul Capitalei.

Tăierile ilegale, imputate pădurarilor

Anul trecut, în urma controalelor de fond făcute în fiecare canton aflat în administrarea Direcției Silvice Ilfov, au fost găsiți, în pădurile proprietate publică a statului: arbori tăiați ilegal – 263 mc, în valoare de 90.645 lei, din care 122 mc – justificați de personalul silvic. Diferența, de 142 mc și valoarea de 59.501 lei a fost imputată personalului silvic. În 2015, până acum, tot în pădurile statului, volumul arborilor tăiați ilegal a ajuns la 152 mc, în valoare de 61.735 lei. Din acestă cantitate a fost justificați 104 mc, iar diferența de 48 mc, cu o valoare de 25.363 lei, a fost imputată silvicultorilor.

În pădurile proprietate privată, care au contracte încheiate, anul 2014 a contabilizat 57 mc arbori tăiați ilegal, în valoare de 13.315 lei, din acest volum fiind justificat de către personalul silvic doar 23 mc. Diferența, cu o valoare de 9.307 lei, a fost imputată pădurarilor. Iar în 2015, în aceleași păduri, s-au tăiat ilegal arbori reprezentând 8 mc, în valoare de 2.900 lei, din acest volum fiind justificat jumătate.

Cu toate acestea, pagubele sunt considerabil mai reduse decât în anii precedenți, iar silvicultorii apreciază campaniile media prin care au fost prezentate defrișările masive și mafia lemnului și salută ”grija oamenilor față de pădure!” 

La vânătoare de mistreți…în Pădurea Băneasa!

Direcția Silvică Ilfov gospodărește 3 fonduri de vânătoare, toate aducătoare de profit. Suprafața totală a fondurilor de vânătoare este de 18.427 ha, din care: 8.023 ha pădure, 9.611 ha arabil și fânețe și 793 ha luciu de apă. Principalele specii de vânat de interes vânătoresc ce se găsesc răspândite în raza direcției ilfovene sunt: căpriorul, iepurele, potârnichea, fazanul și mistrețul.

Referindu-se la acesta din urmă, Mirel Idorași, inspector șef adjunct tehnic al Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic București, a explicat că există o problemă în zona Pădurii Băneasa. Aici, pentru că, în momentul construirii Centurii Capitalei, nu au fost executate și pasaje de trecere a animalelor, iar cartierele din jur, care se dezvoltă fără vreun fel de aviz în acest sens, strâng animalelele ca într-un țarc, s-a ajuns la înmulțirea excesivă a efectivelor de mistreți. ”În Pădurea Băneasa, practicarea vânătorii este îngreunată de persoane care plimbă  ilegal câini, în stare liberă prin pădure, cauzând tulburarea liniştii vânatului”, a explicat comisarul, adăugând că efectivele de mistreți au ajuns la 35 de exemplare, din care au fost recoltate 30 de exemplare.