Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va prelua de la 1 iulie administrarea contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) pentru pensie, datorate de persoanele fizice, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal la finalul anului 2011.

Contribuţiile la pensii vor fi achitate la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul unităţilor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii. Declararea veni-turilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. Pentru aceasta trebuie depusă o declarație (formularul 600), al cărei model a fost publicat luni, de către întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii între-prinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoane-le care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. Pentru anul 2012, declaraţia se va depune de către aceşti contribuabili  începând cu data de 1 iulie 2012. Declaraţia 600 nu trebuie depusă de cei care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, şomeri, sau de către cei care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe.