Inspectoratul de Politie Judeţean Ilfov prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară până pe 5 mai 2023 activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale Poliției Române: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, pentru formarea agenților de poliție, sesiunea aprilie – iunie 2023.

Sunt scoase la concurs 1.340 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și 300 la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca.

Cererile de înscriere precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov: resurseumane@if.politiaromana.ro .

Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor (nota de promovare a fiecărei probe fiind minim 5), iar, la final, examinarea medicală a candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.
Proba de evaluare a performanței fizice va fi susținută în perioada a 19 – 24 mai 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrul zonal de selecție, respectiv Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din județul Ilfov.
Spre deosebire de anii trecuți, proba de evaluare a cunoștințelor nu se va susține la sediul unităților de recrutare, ci la sediul școlilor.

Detalii cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul:
I.P.J. Ilfov secțiunea Carieră – Admitere https://if.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere/admitere-scoli-postliceale-m-a-i-sesiunea-aprilie-iunie-2023
MAI secțiunea Carieră – Admitere instituții învățământ formare profesională https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/
– precum și pe site-urile fiecărei instituții de învățământ:
Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina http://www.scoalapolitie.ro/
Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca http://www.scoalapolcj.ro/
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 021/2329835, interior 15057.