˜ Cea mai importantă creștere, față de 2014, s-a înregistrat la bugetul asigurărilor de șomaj, unde s-au încasat 32,95 milioane de lei

˜ Încasările la bugetul de stat rămân fruntașe, cu 2.513,87 milioane de lei, bani dați, anul trecut, de către ilfoveni

Prima ședință de Colegiu Prefectural din 2016, de la nivelul județului Ilfov, reunit pe 26 ianuarie a.c., a analizat activitatea desfăşurată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ilfov, în 2015. Din start, Marinel Nedeluţ, șeful AJFP, a explicat că este vorba despre o activitate extrem de complexă, neoficial, Ilfovul situându‑se din acest punct de vedere, cam pe locul II pe țară, cu posibilitatea să ajungă chiar pe locul I, cât de curând.

În acest sens, cifrele vorbesc de la sine: 8 oraşe, 32 comune și satele aferente – nu mai puțin de 126.480 de contribuabili administraţi anul trecut, din care persoane juridice – 41.042 (activi – 28.714, inactivi fiscal – 12.328) și persoane fizice – 85.438.Și, pentru toate aceste cifre, o organigramă, la 31 decembrie 2015, de 373 de posturi (din care 58 vacante)! Spre marele noroc al instituției, de curând s-a aprobat o suplimentare de 151 de posturi (detalii despre acestea putând fi găsite pe site-ul www.anaf.ro).

Management bazat pe obiective de performanță

Foarte pe scurt, obiectivele ANAF pentru anul trecut s-au concentrat pe combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, precum şi a oricăror altor forme de evitare a declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale; creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului unui leu colectat și încurajarea conformării voluntare pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse.

 

Realizarea indicatorilor

În 2015, totalul veniturilor colectate pe cele 4 bugete administrate de AJFP Ilfov a însumat 3.655,55 milioane de lei, față de 3.111,52 milioane de lei, în 2014, așadar, o creștere de 17,48%, anul trecut, față de acum doi ani.

Creşterea cea mai importantă a fost înregistrată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv 22,16%, iar la bugetul de stat, creşterea a fost de 21,59%.

Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în 2015 au reprezentat TVA (1.484.04 milioane de lei), încasări venituri în vamă (1.154,99 milioane de lei), impozit pe venit (518,51 milioane de lei) și impozit pe profit (316,75 milioane de lei), rest venituri (170,49 milioane de lei) și accize (24,08 milioane de lei).

 

Rezultate concrete

În activitatea de gestiune, numărul total de contribuabili administrați, la finele anului trecut, așa cum arătam mai sus, a fost de 126.480, din care: persoane juridice – 41.042.

Numărul sediilor secundare cu obligaţii declarative şi de plată, potrivit legii, aflate în administrarea AJFP Ilfov, a fost de 1.866, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent – 5.249; persoane fizice care exercită profesii libere – 874; asociaţii familiale – 2.280; contribuabili cu creanțe în colectare – 62.104; alţi plătitori de impozite şi taxe – 15.806. Numărul contribuabililor plătitori de impozit pe profit a fost de 15.897 și al plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – 16.695. Numărul contribuabililor plătitori înregistraţi în scopuri de TVA a fost de 13.408, iar numărul contribuabililor plătitori de accize a fost de 186. Numărul contribuabililor plătitori CAS datorate de angajatori a fost de 17.591; numărul contribuabililor plătitori contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi – 17.529; contribuabili plătitori contribuție pentru accidente de muncă şi boli profesionale angajator – 17.529; contribuabili plătitori contribuție pentru şomaj angajator – 17.539; contribuabili plătitori contribuție de şomaj datorată de asiguraţi – 17.539; contribua­bili plătitori contribuţie la fondul de garantare la Plata creanţelor salariale -16.709; contribuabili plătitori contribuție de sănătate angajator – 17.606; contribuabili plătitori contribuție sănătate angajaţi – 17.606; contribuabili plătitori contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii pentru persoane juridice sau persoane fizice – 16.607; plătitori impozit pe venituri de natură salarială – 17.430; plătitori impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia internă – 6; contribuabili plătitori redevenţe miniere – 31; contribuabili plătitori redevenţe petroliere – 1.

Totalul declaraţiilor gestionate la nivelul lunii decembrie 2015, în agenția ilfoveană, a fost de 215.783, din care, depuse electronic – 46.921. S-au emis 17.098 decizii de impunere pentru plăţi anticipate; 7.147 decizii de impunere anuală, s-au restituit 0,23 milioane de lei rezultate din deciziile de impunere anuală. S-au eliberat peste 2.200 de caziere fiscale și s-au înscris în cazierele fiscale peste 3.100 de sancțiuni. Numărul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare (depuse) – a fost de 1.229 și s‑au res­tituit sume din TVA de 226,06 milioane de lei. Au fost trimise 28.588 notificări pentru nedepunere declaraţii/deconturi și s-au emis 9.049 de certificate digitale pentru declaraţiile on-line eliberate. S-au mai emis 559 de certificate de rezidenţă.

În activitatea de colectare a creanţelor fiscale, pentru recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat, prin aplicarea modalităţilor de executare silită s-au comunicat, în 2015, 158.119 titluri executorii, din care pentru firme – 142.584 și pentru persoane fizice – 15.535. Sumele realizate la bugetul general consolidat din executare silită au însumat 397,38 milioane de lei, 389.63 milioane de lei, de la firme și 7,75 milioane de lei, de la persoane fizice. S-au trimis somații (și s-au strâns 274,90 milioane de lei), s-au făcut popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare – 118,25 milioane de lei și popriri pe venituri (la terţi) – 4,23 milioane de lei. S-au organizat 45 de licitaţii pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate și s-a emis o decizie pentru atragerea răspunderii solidare, pentru suma 66.860 de lei. Pentru 300 de debitori s-a deschis procedura de insolvenţă.

La final, în activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili, AJFP Ilfov se poate lăuda cu 125 de adrese soluţionate, 517 răspunsuri prin e-mail și mai bine de 20.000 de apeluri telefonice, în 2015. În plus, zilnic au loc întâlniri de lucru cu contribuabilii și/sau se acordă asistenţă la ghişeu.

Prin intermediul DGTI, în colaborare cu ANAF, se pun la dispoziţia contribuabililor programe ajutătoare care să permită depunerea declaraţiilor şi plata obligaţiilor fiscale on-line, fapt care duce la eficientizarea utilizării timpului.